Szafy Klimatyzacji Precyzyjnej Systemair to gwarancja ścisłej kontroli temperatury w pomieszczeniach, w których zapewnienie komfortu cieplnego jest podstawowym wymogiem. Znajdują one zastosowanie w budynkach takich jak serwerownie, cyfrowe centrale telefoniczne, rozdzielnie, stacje pogodowe, laboratoria medyczne, skanery CAT i MR, a także wszelkie inne pomieszczenia, w których chłodzenie musi zostać zapewnione bez zmiany wilgotności względnej.

Katalog - Szafy Klimatyzacji Precyzyjnej

Typoszereg szaf klimatyzacji precyzyjnej Systemair zawiera następujące serie:

  • Seria P idealnie sprawdza się w miejscach takich jak laboratoria meteorologiczne, studia produkcyjne TV, pomieszczenia do nagrywania i konserwacji instrumentów muzycznych, muzeów i archiwów, sterownie w elektrowniach i węzłach kolejowych.
  • Seria R została tak zaprojektowana i zbudowana, że dzięki swoim wymiarom może być instalowana obok szaf serwerowych w systemach klimatyzacji dla dużych centrów danych.
  • Seria G posiada charakterystykę konstrukcyjną i eksploatacyjną odpowiednią do spełnienia kryteriów projektowych najnowszej generacji centrów danych.