Niniejszy katalog zawiera opis techniczny central wentylacyjnych Geniox, komponentów oraz akcesoriów. Geniox został zaprojektowany jako modułowa centrala wentylacyjna. Każda funkcja jest umieszczona w obudowie centrali wentylacyjnej składającej się z jednego lub więcej modułów. Centrale są dostępne w 12 wielkościach z przepływem powietrza od 750 do 48 000 m3/h (0,2-13,3 m3/s).

Katalog Systemair Geniox

Centrale Geniox są konfigurowane w programie doboru SystemairCAD, który zapewnia optymalne wymiarowanie funkcji urządzenia. Kiedy projekt centrali jest zakończony, SystemairCAD dokonuje obliczeń technicznych i automatycznie generuje kompletną dokumentację techniczną w formacie pdf dla wybranej jednostki.

Katalog można pobrać poniżej.