Proces budowy każdej instalacji wodociągowej lub grzewczej, w tym ogrzewania podłogowego, to nie tylko kolejne fazy montażu i rozruchu. To także właściwe zaprojektowanie systemu i optymalne skalkulowanie kosztów materiałów przed przystąpieniem do prac. Działania te trudno dziś sobie wyobrazić bez odpowiedniego oprogramowania komputerowego.

KAN Programy komputerowe – nie tylko dla specjalistów
Firma KAN oferuje inwestorom, instalatorom i projektantom doskonałe, przyjazne narzędzie do szybkiej kalkulacji ogrzewania podłogowego – program KAN Quick Floor. Dla projektantów przeznaczony jest natomiast pakiet profesjonalnych programów do wymiarowania instalacji grzewczych i instalacji ciepłej oraz zimnej wody użytkowej.

KAN Quick Floor – szybko do celu

Program KAN Quick Floor dostępny jest bezpłatnie na stronie internetowej www.kan.com.pl w dwóch wersjach: BASIC (wersja podstawowa – nie wymaga rejestracji) i EXTENDED (wersja rozszerzona – dostępna po rejestracji) (fot. 1). Wersja podstawowa przeznaczona jest dla osób bez większego doświadczenia w zakresie ogrzewań płaszczyznowych, np. dla indywidualnych inwestorów domów jednorodzinnych. Może też być niezwykle przydatnym narzędziem dla przedstawicieli handlowych oferujących ogrzewanie podłogowe KAN‑therm.
W tej wersji program pozwala obliczyć potrzebną ilość materiałów oraz sporządzić ich wycenę. Bardziej doświadczonym użytkownikom program w wersji EXTENDED daje możliwość modyfikacji szeregu parametrów precyzujących właściwy dobór rodzaju ogrzewania podłogowego. Przeznaczony jest dla osób mających doświadczenie w projektowaniu tego typu instalacji. Wszystkie obliczenia w programie wykonywane są na podstawie normy PN-EN 1264, a uzyskane wyniki pozwalają na wykonanie zgodnie z zasadami sztuki instalacyjnej sprawnego ogrzewania podłogowego. Program pracuje w trybie on-line i krok po kroku prowadzi użytkownika przez obliczenia, często sugerując domyślne wartości, co znacznie ułatwia pracę nawet osobom niebędącym ekspertami w tym zakresie.
Program wyposażono w bogatą interaktywną grafikę, umożliwiającą przegląd i poznanie dostępnych rozwiązań ogrzewania podłogowego, a także innych elementów instalacji takich jak rozdzielacze, szafki instalacyjne i automatykę KAN-therm.

Przyjazny program
Pracę z programem KAN Quick Floor należy rozpocząć od wprowadzenia danych ogólnych. W wersji podstawowej wystarczy wybrać z listy rodzaj izolacji i typ rury, a także określić liczbę ogrzewanych pomieszczeń oraz rozdzielaczy (fot. 2).
Bardziej zaawansowani użytkownicy programu mogą określić dodatkowo temperaturę zasilania instalacji, maksymalny spadek ciśnienia w wężownicy oraz maksymalną długość obwodu grzewczego. Następnie należy wybrać typ rozdzielacza, a dodatkowo, w wersji rozszerzonej istnieje możliwość wyboru rodzaju szafki instalacyjnej i wyposażenia rozdzielacza. Kolejnym krokiem jest scharakteryzowanie ogrzewanych pomieszczeń. Dla każdego pomieszczenia określamy jego przeznaczenie użytkowe (np. łazienka, kuchnia, salon etc.), temperaturę, jaka ma w nim panować (jest ona podpowiadana automatycznie), powierzchnię podłogi, w której zabudowane zostaną rury.
Wymaganą moc cieplną można określić w sposób szacunkowy, wybierając stopień izolacyjności budynku lub wpisać wymagane wartości, jeśli zostały wcześniej obliczone (fot. 3). Na koniec pozostaje jeszcze określić konstrukcję podłogi grzejnej w pomieszczeniach – w wersji BASIC wystarczy podać (z rozwijanej listy) rodzaj wykładziny podłogowej, a program sam dobierze właściwy opór cieplny. W wersji EXTENDED bardziej doświadczony użytkownik może dokonać jeszcze odpowiednich korekt precyzujących założenia do obliczeń.
Program wykonuje obliczenia cieplne i hydrauliczne ogrzewania podłogowego układanego metodą mokrą i suchą: dobiera wydajności cieplne grzejników płaszczyznowych, wymagane rozstawy rur, liczbę obwodów grzewczych w pomieszczeniach, oblicza spadki ciśnień w obiegach grzewczych, sprawdza warunki komfortu cieplnego w pomieszczeniach. Na koniec program podaje kompletną wycenę materiałów, wygenerowaną na podstawie wyspecyfikowanych wszystkich niezbędnych składników tak wyliczonego ogrzewania (fot. 4):

– długości rur, liczbę śrubunków przyłącznych oraz spinek mocujących,
– liczbę i rodzaj izolacji cieplnych, w zależności od wybranego systemu układania rur,
– liczbę i wielkość rozdzielaczy oraz szafek do ich zabudowy,
– elementy automatyki sterującej,
– inne elementy ogrzewania, np. taśmy dylatacyjne, dodatki do betonu.

Program umożliwia rozszerzenie stworzonej oferty o elementy pozostałych instalacji KAN-therm w projektowanym budynku, np. instalacji centralnego ogrzewania grzejnikowego. Otrzymujemy tym samym pełną ofertę obejmującą komplet instalacji KAN‑therm w budynku. Można ją wydrukować w formacie .pdf, także ze zdjęciami wszystkich elementów.

Programy dla profesjonalistów
Dla projektantów wewnętrznych instalacji grzewczych i wodociągowych firma KAN proponuje niezbędne oprogramowanie wspomagające wymiarowanie instalacji. Można je bezpłatnie pobrać na stronach www.kan.com.pl. Pakiet programów udostępniany jest też na płytach CD na szkoleniach, targach i konferencjach.
Programy te zawierają katalogi wszystkich rodzajów rur znajdujących się w ofercie KAN: PE-RT i PE-Xc systemu KAN-therm Push, rur wielowarstwowych systemu KAN-therm Press, rur polipropylenowych systemu KAN-therm PP oraz rur ze stali węglowej i nierdzewnej systemów KAN‑therm Steel i Inox. Tym samym projektanci otrzymują uniwersalne narzędzie umożliwiające swobodne wymiarowanie instalacji praktycznie w każdym występującym w technice instalacyjnej systemie.

KAN co-Graf – to program graficzny wspomagający wymiarowanie i regulację instalacji c.o. Dobiera średnice rur i określa opory hydrauliczne obiegów, oblicza nastawy armatury regulacyjnej, określa wymagane wielkości grzejników, projektuje grzejniki podłogowe i ścienne. Program wykonuje pełne zestawienie materiałowe rur i złączy systemu KAN-therm, tworzy też rysunki rozwinięć instalacji.

KAN H2O – program graficzny wspomagający projektowanie instalacji zimnej i ciepłej wody wraz z cyrkulacją.
Określa przepływy, dobiera średnice rur, podaje opory hydrauliczne obiegów, wymiaruje sieć cyrkulacyjną i wykonuje jej regulację, sporządza pełne zestawienie materiałowe rur i złączy systemu, tworzy rysunki rozwinięć instalacji, a także daje możliwość edycji rzutów.

KAN ozc – program wspomagający obliczanie zapotrzebowania na moc cieplną oraz sezonowego zapotrzebowania na ciepło. Oblicza współczynniki przenikania ciepła, zapotrzebowanie na ciepło dla poszczególnych pomieszczeń i całego budynku oraz zapotrzebowanie sezonowe na ciepło wraz ze wskaźnikami EV i EA. Rozszerzona, płatna wersja programu pod nazwą KAN ozc 4.5 Pro, poza obliczeniami na moc cieplną oraz obliczeń do audytu energetycznego, daje dodatkowo możliwość sporządzania Świadectw Energetycznych budynków i ich poszczególnych części. Programy KAN ozc uwzględniają najnowsze obowiązujące normy PN-EN ISO 13370, PN-EN ISO 14683, PN-EN 12831.

Autor: Piotr Bertram


KAN Sp. z o.o.
www.kan.com.pl


Źródło: ''