Instalując maty DEVIsnow™ lub kable DEVIsafe™, DEVIsnow™ oraz regulatory DEVIreg™ z oferty firmy Danfoss zapobiegniemy oblodzeniom, a tym samym zadbamy o bezpieczeństwo ludzi, budynków, a także pojazdów.

Kable i maty grzejne DEVI zapewnią bezpieczeństwo podczas zimy

Obecnie ze względu na łagodniejsze warunki klimatyczne, bardziej jesienną pogodę odnosimy wrażenie, że zmniejsza się zmniejszyła się ilość zagrożenie związane ze skutkami zimy. Jednak to właśnie zmienność i nieprzewidywalność pogodowa może odbić się na bezpieczeństwie ludzi, budynków i pojazdów. Podczas, gdy na zmianę zaskakują nas mroźny dzień oraz odwilż, chodniki robią się śliskie, pojawiają się niebezpieczne sople spadające z dachu oraz tworzą oblodzenia na rynnach i rurach dachowych. Wszystko to przysparza nam wielu kłopotów. Idealnym rozwiązaniem jest zastosowanie systemów przeciwoblodzeniowych DEVI. Instalując je zabezpieczysz chodniki, schody, podjazdy, rampy, rynny i rury spustowe, a także połacie dachowe.

 

Dobierz odpowiedni system gruntowy
Bez względu na rodzaj drogi, chodnika, rampy, czy schodów, mogą być one „odśnieżane” za pomocą kabli i mat grzejnych. System przeciwoblodzeniowy jest łatwy w doborze i prosty w montażu bez względu na kształt, wielkość powierzchni oraz rodzaj pokrycia (kostka, płyta chodnikowa/kamienna, beton, terakota). Ponadto możliwe jest także zabezpieczenie powierzchni asfaltowych, dzięki wykorzystaniu kabli i mat grzejnych DEVIasphalt™, które oprócz podwyższonej odporności na promieniowanie UV (tak jak DEVIsnow™), mają zwiększoną wytrzymałość temperaturową.

Maty grzejne DEVIsnow™ 300T posiadają taką samą moc, jak typowe instalacje w polskich warunkach klimatycznych, czyli 300W/m2. Maty są dobrym rozwiązaniem dla powierzchni o regularnych kształtach, np. prostych (bez łuków) chodników, dróg oraz ramp. Dobór odpowiedniego produkty opiera się na zmierzeniu powierzchni miejscu, w którym ma być ułożona mata oraz wybraniu z typoszeregu maty o zbliżonym rozmiarze. Montaż maty jest niezwykle prosty. Polega on na rozwinięciu jej na przygotowanej wcześniej nawierzchni, następnie mata przykrywana jest warstwą pasku lub betonem/klejem. Te jednostronnie zasilane produkty dostępne są w szerokościach 50 cm, 75 cm oraz 100 cm.

Jeśli mamy do czynienia z powierzchnią o nieregularnych kształtach czy schodami najlepszym wyborem będą jednostronnie zasilane kable grzejne DEVIsnow™ 30T. Aby uzyskać moc 300W/m2 kable układa się w odstępie C-C=10 cm. W ten sposób możliwe jest dopasowanie systemu zapobiegającemu oblodzeniu do każdego kształtu. Dobór kabla o odpowiedniej mocy możliwy jest dzięki odpowiednim zmierzeniu powierzchni, na której ma być zainstalowany system przeciwoblodzeniowy, po czym powierzchnię mnożymy przez 300 (moc na jednostkę powierzchni). Dzięki temu uzyskamy wymaganą moc i w zależności od tej wartości, wybieramy jeden lub kilka kabli grzejnych DEVIsnow™ 30T tak. Ich sumaryczna moc powinna być ostatecznie zbliżona do obliczonej. Instalacja kabla grzejnego, jest proste i odbywa się tak jak w przypadku mat grzejnych. 

 

Zobacz, jak działają kable i maty grzejne

 

Dobierz odpowiedni system rynnowy/dachowy
W kable grzejne DEVIsafe™ 20T lub DEVIsnow™ 30T wyposażyć można także rynny i rury spustowe, wykonane z tworzyw sztucznych oraz metalowe: żeliwne lub ocynkowane. Modele te są wyjątkowo odporne na promieniowanie UV oraz zmienne warunki atmosferyczne. Standardowa instalacja rynnowa zapobiegająca oblodzeniom ma moc 40-60W/mb i składa się z jednostronnie zasilanego kabla grzejnego układanego w podwójnym przebiegu w rynnach i rurach spustowych (2 mb kabla na 1 mb rynny lub rury spustowej) oraz regulatora. 

Dla poprawnego doboru systemu ważne jest zmierzenie długości rynny oraz wszystkich rur spustowych od niej odchodzących. Jeśli z kolei rury spustowe wchodzą w odwodnienie liniowe, do długości należy dodać im 50cm długości. Zsumowane wartości mnoży się przez 2 i liczba ta daje nam minimalną długość kabla grzejnego. System przeciwoblodzeniowy dla połaci dachowej dobiera się analogicznie, jak w przypadku pojazdów i chodników. W tym przypadku istotny jest typ pokrycia dachowego. Jeśli w naszej połaci użyta została papa, należy stosować kable o mniejszej mocy liniowej DEVIsafe™ 20T, które będą układane w odległości C-C=6,7 cm aby uzyskać moc 300W/m2.

 

Dobierz odpowiednie sterownie
Kable i maty grzejne DEVIsafe™/DEVIsnow™ po podłączeniu do napięcia pobierają stałą ilość prądu (stałomocowe). Jeśli mamy na celu ograniczenie zużycia energii elektrycznej należy zastosować regulator, który w panujących warunkach będzie załączał i wyłączał elementy grzewcze. Termostaty odpowiednie dla systemów przeciwoblodzeniowych działają w oparciu o dwa rodzaje parametrów:

  • temperatury i wilgoci,
  • temperatury.

Termostaty, które w swojej pracy mierzą jedynie temperaturę (DEVIreg™ 316 lub DEVIreg™ 330) sprawiają, że system przeciwoblodzeniowy załącza się jedynie w sytuacji, w której spadnie ona poniżej nastawionej wartości, np. +1°C, a wyłączy się powyżej tej temperatury. Ponadto istnieje możliwość ustawienia termostatu DEVIreg™ 316 w tzw. tryb pracy okienkowej – praca pomiędzy dwoma temperaturami, np. od -8°C do +1°C, ponieważ w tym zakresie temperatur najczęściej występują opady śniegu.

Najniższe koszty eksploatacji i najwyższy komfort użytkowania systemu przeciwoblodzeniowego możliwy jest właśnie dzięki zastosowaniu termostatu DEVIreg™ 850 w połączeniu ze zintegrowanym czujnikiem temperatury i wilgoci (czujnik rynnowy lub gruntowy w zależności od typu instalacji). W ten sposób system załączy się zawsze wtedy, kiedy będą występowały odpowiednio niskie temperatury lub, gdy pojawi się odpowiednio wysoki poziom wilgoci, np. zacznie padać śnieg, a nie deszcz. Analogicznie system wyłączy się, gdy powierzchnia, na której został on zainstalowany zostanie wysuszona – śnieg roztopi się.

 

Dowiedz się więcej o firmie Danfoss

Źródło: Danfoss