16 stycznia 2015 r. przez Sejm RP została ustanowiona decyzja dotycząca odnawialnych źródeł energii (OZE). W systemie wsparcia energii nastąpiły kluczowe zmiany – zamiast regulowania ustawą o prawie energetycznym, nastąpi wspieranie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (zaraz po dokończeniu procesu legislacyjnego).

Jest decyzja Sejmu dotycząca odnawialnych źródeł energii (OZE).

Inną istotną zmianą, wychodzącą z nowej ustawy, jest odstąpienie od systemu świadectw pochodzenia energii na system aukcyjny, a także wdrożenie indywidualnych regulacji dla mikrosanacji. Właściciele będą mieli szansę do rozliczania na zasadzie net-meteringu, czyli rozliczenia netto. Ponieważ sam net-metering nie wystarczyłby do rozwoju energetyki obywatelskiej, posłowie postanowili wprowadzić także system taryf ulgowych (FiT) dla najmniejszych twórców energii z OZE, a mianowicie tych, którzy użytkują mikroinstalacjami o mocach poniżej 10 kW.

Przyjęcie poprawki dało szansę na rozwój społecznego segmentu w polskiej energetyce, który skupia się na mechanicznie zróżnicowanej energetyce rozproszonej. Jest to szczególnie korzystne dla rolników, małych firm i osób zajmujących się prowadzeniem własnych gospodarczych działalności oraz wspólnot mieszkaniowych. Mogą wybierać między pozycją aktywnego klienta a rolą biernego konsumenta i płatnika w systemie monopolistycznym.

Dzięki taryfom gwarantowanym, sposobność na zakup mikroinstalacji mają wszyscy klienci. Regulacje nie wpływają na koszty, przenoszą tylko małe fragmenty fali środków z systemu aukcyjnego (przeznaczonego dla dużych montaży o ciągle zwiększających się kosztach) do segmentu energetyki obywatelskiej (koszty malejące).  Zasady dotyczące taryfy przestaną obowiązywać wówczas gdy zainstalowana moc dojdzie do 300 MW w segmencie do 3 kW oraz do 500 MW w segmencie do 10 kW. Znacznie zmniejszy to ryzyko przesadnego wydatku w pierwszym okresie, zapewni także Ministrowi Gospodarki okazję do normowania taryf, wraz z obniżką kosztów technologii.

Wykonanie pierwszych wkładów finansowych w systemie taryf gwarantowanych, będzie możliwe dzięki ustawie, która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2016 roku. Prócz tego zawiera ona rozporządzenia wykonawczego Ministra Gospodarki – konieczne do plastycznego kierowania dalszym rozwojem energetyki w kolejnych latach.

Obawy tworzą się jednak przy kształtach systemów aukcyjnych. W wielu środowiskach dominuje przekonanie, że regulacja nie urynkowi sektora energetyki odnawialnej, a stanie się jedynie kolejnym narzędziem dotacji koncernów energetycznych.  Ustawa zakłada, że ceny wysokości energii będą ustalane przez rząd, a zatem sektor energetyki odnawialnej znajdzie się w rękach administracji państwowej. Istotnymi zagrożeniami, wynikającymi z tego faktu, są : zaburzenia konkurencji, brak rozmaitości technologicznej i zmienny zasób odnawialnych źródeł. Co więcej, nowy system przewidziany jest na okres raptem kilku lat (ostatnia aukcja ma mieć miejsce w 2020 r.) - pojawia się zatem niebezpieczeństwo związane z przesadnym zarobkiem wybranych podmiotów.