Jak ułatwić pracę instalatorowi klimatyzacji? 


Kolorowe kontrolki, migające diody, nieznane kody błędów to naturalne zmartwienia większości serwisantów instalacji klimatyzacyjnych. Jak usprawnić pracę instalatorów, by uruchomienie, serwis czy diagnostyka VRF były prostsze? Zainstalować narzędzie serwisowe dla systemów VRF Mitsubishi Heavy Industries - SuperLink Checker.

Jak ułatwić pracę instalatorowi klimatyzacji?

SuperLink Checker to oprogramowanie serwisowe, które powinno towarzyszyć instalatorom i serwisantom od momentu uruchomienia systemu VRF, ale także podczas rutynowych czynności serwisowych i diagnostyki, w momencie pojawienia się błędów oraz nieprawidłowej pracy jednostek. Początki pracy z oprogramowaniem SuperLink Checker wymagają podłączenia w dowolnym miejscu instalacji komunikacyjnej do najbliższej jednostki wewnętrznej pod porty A, B. Następnie należy uruchomić aplikację, która współpracuje ze środowiskiem Windows i nie wymaga hasła dostępu oraz licencji. 

Wymogi:

 • komputer PC – Port USB,
 • OS – Windows 7 SP1 (działa również na nowszych systemach),
 • rozmiar wyświetlacza – 1024 × 768 lub więcej,
 • tworzenie raportów – Microsoft Excel 2010 lub nowszy.


Narzędzia SL Checker posiada bardzo intuicyjny i przyjazny dla użytkownika interfejs. Obecnie dostępna jest jedynie wersja anglojęzyczna, jednak już za klika tygodni dostępna będzie także wersja polska. Oprogramowanie jest w pełni kompatybilne ze wszystkimi jednostkami VRF KXZ (pełna dostępność funkcjonalności) oraz jednostkami starszych serii (ograniczona dostępność funkcjonalności).

Pierwszym działaniem przed użyciem narzędzia jest fizyczne podłączenie modułu do instalacji komunikacyjnej, a następnie wyszukanie podłączonych jednostek zewnętrznych i wewnętrznych. Proces komunikacji i wyszukiwania jednostek jest całkowicie automatyczny i trwa zaledwie kilkadziesiąt sekund. Wyszukanie jednostki pozwala na sprawdzenie dwóch tabeli, w których zastawione są podstawowe informacje dotyczące jednostek wewnętrznych i zewnętrznych. 

 

Jak otrzymać program i dla kogo jest on przeznaczony?
Program dedykowany jest głównie dla firm instalacyjnych i serwisujących systemy VRF MHI (oraz split podłączonych w systemie SL). Daje on wygodę w niejasnych przypadkach wadliwej pracy jednostek, np. w razie reklamacji. Wyjątkowo przydaje się on w sytuacjach, w których ważny jest czas lub trudna lokalizacja. Oprogramowanie jest płatne, jednak przy zakupie większego systemu VRF MHI, instalatorzy mają szansę nabyć go po bardzo preferencyjnych cenach. Obecnie dostępna jest wersja obsługująca najnowszy system VRF MHI KXZ oraz wszystkie starsze generacje instalacji ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego.

 

Korzyści z używania SL Checker:

 • prezentacja danych operacyjnych (jednostek zewnętrznych i wewnętrznych),
 • prezentacja danych tabelaryczna lub w formie wykresów,
 • dla systemów KXZ i KXZW graficzna prezentacja obiegu czynnika chłodniczego z aktualnymi parametrami pracy (temperatury, ciśnienia, stopnia otwarcia EEV),
 • tworzenie raportów w formacie Excel,
 • identyfikacja błędów, kody błędów,
 • monitoring maks. 50 jednostek zewnętrznych oraz 128 jednostek wewnętrznych VRF,
 • funkcja sterownika centralnego (ON/OFF indywidualnie lub grupowo, zmiany parametrów pracy: zadana temp., prędkość wentylatora, tryb pracy, reset błędów),
 • możliwość monitorowania systemów starszych generacji (KX, KX2, KX4).

 

Dowiedz się więcej

 

Podgląd informacji dotyczący zainstalowanego systemu jednostek zewnętrznych i wewnętrznych

Podgląd informacji dotyczący zainstalowanego systemu jednostek zewnętrznych i wewnętrznych


Powyższe tabele prezentują ilości podłączonych jednostek zewnętrznych i wewnętrznych (kontrola max. 50 jednostek zewnętrznych oraz 128 jednostek wewnętrznych). Ponadto narzędzie pozwala sprawdzić, jakie parametry pracy są aktualnie zadane (tryb pracy, temperatura, prędkość wentylatora), a także ustalić, jaka jest wersja systemu komunikacji Super Link (N/S – New SuperLink). Ostatnia informacje jest szczególnie istotna przy współpracy z systemami BMS, które są konfigurowane, zarówno pod „stary”, jak i „nowy” system komunikacji.

Po zapoznaniu się z podstawowymi informacjami dotyczącymi uruchamianego lub serwisowanego systemu VRF, możemy przejść do kolejnego okna, na którym będziemy mogli monitorować wszystkie parametry pracy zarówno jednostek zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Możliwa jest także bardzo szczegółowa obserwacja wszystkich parametrów pracy układu: temperaturę na poszczególnych czujnikach, ciśnienia LP, HP, pobory prądu, częstotliwość pracy sprężarek, statusy poszczególnych zabezpieczeń, itp. Na ekranie sprawdzić można wszystkie informacje o pojawiających się błędach na wszystkich lub wybranych jednostkach.

Z myślą o firmach serwisowych, Mitsubishi Heavy Industries wprowadził także możliwość obserwowania pracy instalacji VRF (w sieci) na schemacie chłodniczym. Dzięki tej formie prezentacji danych istnieje szansa na jeszcze szybszą diagnostykę i wyeliminowanie występujących błędów. SuperLink Checker pozwala na automatyczną archiwizację danych, które są skatalogowane chronologicznie, w przyporządkowanych konkretnym datom katalogach.

Nowe narzędzie nie tylko odpowiada za monitoring danych, ale jest także sterownikiem, który pozwala zmieniać parametry w jednostkach wewnętrznych oraz włączyć lub wyłączyć cały układ, ewentualnie wybrane jednostki. Dzięki interfejsowi możliwy jest reset błędów i zmiana statusu pojawiającej się informacji o konieczności czyszczenia filtra.

Mitsubishi Heavy dostarczyła narzędzie serwisowe do systemów VRF dla najbardziej wymagających instalatorów/serwisantów instalacji AC. Oprogramowanie Super-Link Checker może być stosowane podczas rozruchu, serwisu, a także do rozwiązywania problemów w układach VRF. SL Checker obsługuje zarówno jednostki wewnętrzne, jak i zewnętrzne, które podłączone są do tego samego systemu Superlink sygnałem przewodowym. Wystarczy wpiąć się w porty A, B dowolnej jednostki pracującej w systemie MHI VRF – a wszelkie czynności instalatorskie stają się dużo łatwiejsze i szybsze z poziomu własnego PC.Zobacz działanie programu serwisowego