Wykonując instalację wentylacyjną, nie można zapomnieć o tak istotnym elemencie jak izolacja kanałów wentylacyjnych. System wentylacyjny powinien być tak zaprojektowany i wykonany, aby zminimalizować straty ciepła.

Izolacja termiczna w systemach HVAC

Izolacja kanałów wentylacyjnych - przepisy

Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury o warunkach technicznych należy izolować przewody wentylacyjne izolacją o następującej minimalnej grubości:

  • przewody ogrzewania powietrznego (ułożone w części nieogrzewanej budynku) – 80mm izolacji cieplnej o λ=0,035 W/mK;
  • przewody ogrzewania powietrznego (ułożone w części ogrzewanej budynku) – 40mm izolacji cieplnej o λ=0,035 W/mK.

Izolowanie instalacji wentylacyjnej stanowi ochronę przed niepożądanymi stratami ciepła. Inną kluczową rolą izolacji jest zapobieganie kondensacji pary wodnej, która powoduje korozję elementów instalacji oraz zmniejsza efektywność izolacji. Przyczynia się do oszczędności w kosztach eksploatacyjnych budynku. Poprawia efektywność energetyczną, a także akustykę budynku. Stosowane zazwyczaj wełny mineralne są niepalne i zwiększają bezpieczeństwo podczas ewentualnego pożaru. Właściwości ognioodporne wełny kamiennej nie pogarszają się w wysokiej temperaturze. Przewodność cieplna jest również niezmienna wraz z upływem czasu (na skutek degradacji) oraz z powodu działania wysokich temperatur. Dobrze dobrana i wykonana izolacja jest ważna ze względu na prawidłowe funkcjonowanie instalacji, jej trwałość i bezpieczeństwo.

Firma Rockterm
Paroc Isover
  Otuliny
Nazwa produktu   AluCoat T  
Dostępne grubości
  20-100mm  
Powierzchnia maty w rolce lub wymiary   długość 1200mm  
Współczynnik przewodzenia ciepła λ   λ=0,034 W/mK  
Nazwa produktu   HVAC Section AluCoat T  
Dostępne grubości   20-100mm  
Powierzchnia maty w rolce lub wymiary   długość 1200mm  
Współczynnik przewodzenia ciepła λ   λ=0,034 W/mK  
Nazwa produktu   Hvac Section GreyCoat T  
Dostępne grubości   20-100mm  
Powierzchnia maty w rolce lub wymiary   długość 1200mm  
Współczynnik przewodzenia ciepła λ   λ=0,034 W/mK  
Adres www.rockwool.pl www.paroc.pl www.isover.pl

 

Firma Rockterm Paroc Isover
  Maty lamella
Nazwa produktu Alu Lamella Mat Hvac Lamella Mat AluCoat Ventilam Alu Plus
Dostępne grubości 20, 30, 40, 50, 60, 80 i 100mm 20-100mm 20, 30, 40 i 50mm
Powierzchnia maty w rolce lub wymiary 10, 8, 6, 5, 4, 3 i 2,5m2 1000x10000, 1000x8000, 1000x6000, 1000x5000, 1000x4000, 1000x3000, 1000x2500mm 12, 8, 6 i 5m2
Współczynnik przewodzenia ciepła λ λ=0,038W/mK λ=0,038 W/mK λ=0,039 W/mK
Nazwa produktu Klimafix Hvac Lamella Mat AluCoat Fix Ventilam Alu
Dostępne grubości 20, 30, 40 i 50mm 20-50mm 20, 30, 40, 50, 60,80 i 100mm
Powierzchnia maty w rolce lub wymiary 10, 8, 6 i 5m2 szerokość 1000 lub 500mm
długość 2500-10000mm
14,4, 9,6, 7,2, 6,0, 4,8, 3,6 i 3,0m2
Współczynnik przewodzenia ciepła λ λ=0,038W/mK λ=0,038 W/mK λ=0,038 W/mK
Nazwa produktu   Hvac Lamella Mat GreyCoat  
Dostępne grubości   20-50mm  
Powierzchnia maty w rolce lub wymiary   szerokość 1000 lub 500mm
długość 2500-10000mm
 
Współczynnik przewodzenia ciepła λ   λ=0,038 W/mK  
Nazwa produktu   PAROC Pro Lamella Mat 80 AluCoat  
Dostępne grubości   20-100mm  
Powierzchnia maty w rolce lub wymiary   szerokość 1000mm
długość 2000-8000mm
 
Współczynnik przewodzenia ciepła λ   λ=0,042 W/mK  
Nazwa produktu   Pro Lamella Mat AluCoat  
Dostępne grubości   20, 30 i 50mm  
Powierzchnia maty w rolce lub wymiary   1000x10000, 1000x8000, 1000x5000mm  
Współczynnik przewodzenia ciepła λ   λ=0,039 W/mK  
Nazwa produktu   Pro Lamella Mat Clad  
Dostępne grubości   20, 30, 50 i 80mm  
Powierzchnia maty w rolce lub wymiary   1000x10000, 1000x8000, 1000x5000, 1000x3000mm  
Współczynnik przewodzenia ciepła λ   λ=0,039 W/mK  
Adres www.rockwool.pl www.paroc.pl www.isover.pl

 

Firma Rockterm Paroc Isover
  Maty
Nazwa produktu   PAROC Hvac Mat  
Dostępne grubości   30-120mm  
Powierzchnia maty w rolce lub wymiary   szerokość 1000mm
długość 3000-8000mm
 
Współczynnik przewodzenia ciepła λ   λ=0,034 W/mK  
Nazwa produktu   PAROC Hvac Mat AluCoat  
Dostępne grubości
  30-120mm  
Powierzchnia maty w rolce lub wymiary   szerokość 1000mm
długość 3000-8000mm
 
Współczynnik przewodzenia ciepła λ   λ=0,034 W/mK  
Nazwa produktu   PAROC Hvac Mat GreyCoat  
Dostępne grubości   30-120mm  
Powierzchnia maty w rolce lub wymiary   szerokość 1000mm
długość 3000-8000mm
 
Współczynnik przewodzenia ciepła λ
  λ=0,039 W/mK  
Adres www.rockwool.pl www.paroc.pl www.isover.pl

 

Firma Rockterm Paroc Isover
  Plyty
Nazwa produktu Rockterm Fire Slab 140 AluCoat Ventilux 6335
Dostępne grubości 50, 80 i 100mm 45, 60 i 70mm 25, 30, 50 i 100mm
Powierzchnia maty w rolce lub wymiary 7,2, 3,6 i 3,6m2 1200x2000mm 2000x1200mm
Współczynnik przewodzenia ciepła λ λ=0,039 W/mK (przy temp. 50°C) λ=0,042 W/mK λ=0,032 W/mK
Nazwa produktu   Fire Slab 180 N1  
Dostępne grubości   45, 60 i 70mm  
Powierzchnia maty w rolce lub wymiary   1200x2000mm  
Współczynnik przewodzenia ciepła λ
  λ=0,039 W/mK  
Nazwa produktu   Hvac Slab GreyCoat  
Dostępne grubości   40-100mm  
Powierzchnia maty w rolce lub wymiary   600x1000mm  
Współczynnik przewodzenia ciepła λ   λ=0,035 W/mK  
Adres www.rockwool.pl www.paroc.pl www.isover.pl

Współczynnik przewodzenia ciepła λ określony w temperaturze 10°C.

Czym izolować wentylację?

Rockwool


ALU LAMELLA MAT – to niepalna mata z wełny skalnej z okładziną z folii aluminiowej z jednej strony. Prostopadłe ułożenie włókien do okładziny wzmacnia matę, zwiększa jej sprężystość oraz zapobiega zmianie grubości maty na zagięciach i narożnikach. Maty ALU LAMELLA MAT są stosowane jako izolacja termiczna, akustyczna i przeciwkondensacyjna przewodów wentylacyjnych wewnętrznych o dowolnym przekroju (prostokątny, okrągły), a także do izolacji niskotemperaturowych rurociągów, małych zbiorników, powierzchni owalnych, wykończeń izolacji na armaturze itp.


KLIMAFIX – to samoprzylepna mata lamelowa wykonana z wełny mineralnej pokryta jednostronnie zbrojoną folią aluminiową. Na całej powierzchni maty nałożona jest fabrycznie warstwa kleju zabezpieczona folią z PE, co znacznie ułatwia i skraca czas montażu izolacji. Przed przyklejeniem maty w prosty sposób zdejmuje się zabezpieczającą folię. Prostopadłe ułożenie włókien maty do okładziny wzmacnia ją, zwiększa jej sprężystość oraz zapobiega zmianie grubości maty na zagięciach i narożnikach. Maty Klimafix są stosowane jako izolacja termiczna, akustyczna i przeciwkondensacyjna przewodów wentylacyjnych wewnętrznych o dowolnym przekroju (prostokątny, okrągły).  Zalecane do izolacji powierzchni o temperaturach nie przekraczających 50°C.


ROCKTERM – to płyty ze skalnej wełny mineralnej stosowane do izolacji termicznej i akustycznej kanałów wentylacyjnych, urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zlokalizowanych na zewnątrz. Taką izolację należy przykryć płaszczem ochronnym z blachy ocynkowanej. Dodatkowe zastosowanie to izolacja zbiorników niskotemperaturowych oraz innych powierzchni płaskich, w układach poziomych i pionowych, a także jako wypełnienie konstrukcji wsporczej pod płaszczem zewnętrznym (konstrukcji blaszanej). Maksymalna temperatura stosowania to 250°C.

 

Paroc


W ofercie firmy Paroc można znaleźć izolacje z pokryciem GreyCoat w szarej kolorystyce pozwalające na uzyskanie atrakcyjnie wyglądającej powierzchni izolacji bez konieczności dodatkowego malowania lub stosowania innych okładzin. Pokrycie GreyCoat wykonane jest ze zbrojonej folii aluminiowej z wierzchnią warstwą lakieru w kolorze szarym. Są idealne do instalacji HVAC szczególnie w miejscach, w których instalacja jest widoczna i wymaga estetycznego wykończenia powierzchni, na przykład w centrach handlowych, budynkach publicznych i halach sportowych.

 

Produkty Paroc GreyCoat to kompletny system, na który składają się płyty, maty lamella, otuliny, elementy na kolana i taśmy. Montaż produktów tej serii następuje w prosty i szybki sposób. Do estetycznego łączenia elementów i zapewnienia ochrony przed kondensacją należy użyć dedykowanej do tej serii taśmy GreyCoat.

 

Otuliny:


PAROC Hvac Combi AluCoat T – otulina z wełny kamiennej do izolacji termicznej i ochrony przeciwkondensacyjnej rurociągów wentylacyjnych w budynkach i na statkach. Posiada wzmocnioną warstwę folii aluminiowej oraz taśmę na szwie pionowym, co zapobiega kondensacji i sprawia, że produkt można szybciej zamontować.


PAROC Hvac Section AluCoat T – to otuliny z wełny mineralnej pokryte zbrojoną folią aluminiową z zakładką samoprzylepną. Przeznaczone do izolacji terminicznej i akustycznej rurociągów grzewczych, c.o., parowych, przewodów klimatyzacyjnych instalacji przemysłowych i przewodów kominowych.


PAROC Hvac Section GreyCoat T – to niepalna otulina z wełny mineralnej przeznaczona do izolacji termicznej i przeciwkondensacyjnej systemu rurociągów i przewodów wentylacyjnych w budynkach. Pokryta jest szarą wzmocnioną folią aluminiową, która zabezpiecza przed wniknięciem wilgoci do materiału izolacyjnego i jej skropleniu na izolowanej powierzchni z samoprzylepną zakładką, która przyspiesza montaż i tworzy barierę do wilgoci.

 

Maty lamella:


PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat – to niepalna wełna kamienna do izolacji termicznej i ochrony przeciwkondensacyjnej kanałów wentylacyjnych i urządzeń. Posiada wzmocnioną warstwę folii aluminiowej.


PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat Fix – to niepalna wełna kamienna do izolacji termicznej i ochrony przeciwkondensacyjnej kanałów wentylacyjnych i urządzeń. Jest wyposażona w warstwę samoprzylepną, która umożliwia szybkie przyklejenie do izolowanej powierzchni.


PAROC Hvac Lamella Mat GreyCoat – to mata z niepalnej wełny mineralnej stosowana do izolacji termicznej i przeciwkondensacyjnej przewodów i urządzeń wentylacyjnych pokryta szarą, wzmocnioną folią aluminiową. Folia stanowi ochronę przed wniknięciem wilgoci do materiału izolacyjnego i jej skropleniu na izolowanej powierzchni.


PAROC Pro Lamella Mat 80 AluCoat – to niepalna wełna kamienna do izolacji termicznej i ochrony przeciwkondensacyjnej kanałów wentylacyjnych i urządzeń. Posiada wzmocnioną warstwę folii aluminiowej.


PAROC Pro Lamella Mat AluCoat – to niepalna wełna kamienna do izolacji termicznej i ochrony przeciwkondensacyjnej kanałów wentylacyjnych i urządzeń. Posiada wzmocnioną warstwę folii aluminiowej.


PAROC Pro Lamella Mat Clad – to mata lamellowa z wełny skalnej z dwuwarstwową folią aluminiową, tkaniną z włókna szklanego i pokryciem LPDE.

 

Maty HVAC:


PAROC Hvac Mat – jest niepalną matą z wełny skalnej przeznaczoną do izolacji termicznej i akustycznej maszyn, urządzeń oraz okrągłych i prostokątnych kanałów wentylacyjnych.


PAROC Hvac Mat AluCoat – jest niepalną matą z wełny skalnej jednostronnie pokrytą warstwą folii aluminiowej przeznaczoną do izolacji termicznej, przeciwkondensacyjnej i akustycznej maszyn, urządzeń oraz okrągłych i prostokątnych kanałów wentylacyjnych.


PAROC Hvac Mat GreyCoat – jest niepalną matą z wełny skalnej jednostronnie pokrytą warstwą folii aluminiowej w kolorze szarym przeznaczoną do izolacji termicznej, przeciwkondensacyjnej i akustycznej maszyn, urządzeń oraz okrągłych i prostokątnych kanałów.

 

Płyty HVAC:


PAROC Fire Slab 140 AluCoat – to niepalna płyta na bazie wełny kamiennej do izolacji termicznej, ochrony przeciwkondensacyjnej i przeciwpożarowej kanałów wentylacyjnych i innych urządzeń wentylacyjnych. Posiada wzmocnioną warstwę folii aluminiowej, co zapobiega kondensacji. Płyta nie jest elastyczna, dzięki czemu nadaje się do montażu na płaskich powierzchniach.


PAROC Fire Slab 180 N1 – to niepalna płyta na bazie wełny kamiennej pokryta jednostronnie welonem szklanym w kolorze białym do izolacji termicznej i ochrony przeciwpożarowej konstrukcji stalowej, kanałów wentylacyjnych oraz do izolacji powierzchni narażonych na długotrwałe obciążenia wysokimi temperaturami. Płyta stosowana jest do wypełnień elementów stanowiących przegrody przeciwpożarowe.


PAROC Hvac Slab GreyCoat – to niepalna płyta z wełny mineralnej przeznaczona do izolacji termicznej i przeciwkondensacyjnej przewodów i urządzeń wentylacyjnych. Pokryta jest szarą wzmocnioną folią aluminiową. Folia stanowi ochronę przed wniknięciem wilgoci do materiału izolacyjnego i jej skropleniu na izolowanej powierzchni.

 

Isover:


Ventilam Alu Plus – to samoprzylepna mata izolacyjna z wełny mineralnej szklanej pokryta jednostronnie folią aluminiową stosowana do izolowania kanałów wentylacyjnych prostokątnych, okrągłych, a urządzeń grzewczych, wymienników ciepła, bojlerów. Mata pełni zadanie izolacyjne, przeciwkondensacyjne oraz akustyczne. Lamelowy układ włókien (prostopadły do powierzchni maty) sprawia, że mata jest bardzo elastyczna i dopasowuje się do kształtu izolowanych urządzeń i powierzchni instalacji. Pozwala na zachowanie stałej grubości izolacji i uniknięcie większego przewodzenia ciepła oraz kondensacji w narożach kanału (niezależnie od istniejącego kształtu izolowanej powierzchni). Ich zastosowanie gwarantuje doskonałą izolację cieplną i akustyczną oraz estetykę. Warstwa kleju pozwala skrócić czas montażu oraz eliminuje konieczność użycia szpilek, talerzyków zaciskowych, kapturków, obejm lub opasek montażowych.Aplikacja produktu polega na naklejeniu maty bezpośrednio na kanał, po uprzednim zdjęciu folii zabezpieczającej.


Ventilam Alu – to mata z wełny mineralnej szklanej jednostronnie pokryta zbrojoną folią aluminiową o prostopadłym do powierzchni folii układzie włókien. Służy do wykonywania izolacji termicznej, przeciwkondensacyjnej i akustycznej kanałów wentylacyjnych oraz urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i ciepłowniczych.  Lamelowy (prostopadły do powierzchni) układ włókien sprawia, że mata jest bardzo elastyczna i doskonale dopasowuje się kształtu izolowanych urządzeń, zachowując przy tym stałą grubość. Zastosowanie jej jest gwarancją doskonałej izolacji cieplnej i akustycznej oraz estetyki.


Ventilux 6335 – to płyty z wełny mineralnej otrzymanej z włókien szklanych, jednostronnie pokryte zbrojonym welonem szklanym. Są przeznaczone do izolowania termicznie i akustycznie kanałów, tłumików i urządzeń wentylacyjnych (centrale, agregaty, komory tłumiące), a także kontenerów, ekranów i obudów akustycznych. Płyty stosuje się jako wewnętrzna izolacja kanałów i urządzeń klimatyzacyjno-wentylacyjnych w laboratoriach oraz w przemyśle farmaceutycznym i spożywczym. Produkt można stosować jako wewnętrzną izolację w instalacjach o wymuszonym przepływie powietrza, o prędkości przepływu do 25 m/s.


Najważniejszą zaletą stosowania izolacji jest zmniejszenie strat ciepła, co niesie ze sobą mniejsze zużycie energii i oszczędności w kosztach eksploatacyjnych. Dobrze zaizolowany system wentylacyjny ogranicza zużycie energii, a zatem przyczynia się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Stosowanie izolacji jest obowiązkowe i zgodne z współczesnym duchem energooszczędności.

By izolacja sprawnie i efektywnie spełniała swoją rolę, powinna być wykonana z należytą starannością i wytycznymi w instrukcji montażu. Częste błędy w wykonawstwie – niedokładności na styku kolejnych odcinków izolacji, odklejające się aluminiowe taśmy w miejscu łączenia izolacji – mogą spowodować powstawanie niepotrzebnych mostków ciepła. Ważny jest zatem nie tylko wybór odpowiedniej izolacji, ale przede wszystkim jej prawidłowe wykonanie.

Spośród wymienionych powyżej materiałów izolacyjnych jednym z najczęściej stosowanych w systemach wentylacyjnych jest mata lamelowa Klimafix marki Rockwool – wygodna i szybka w montażu z powodu fabrycznej warstwy klejącej. Ciekawym rozwiązaniem są izolacje produkowane przez Paroc z serii Grey Coat z okładziną z szarej folii aluminiowej posiadające dodatkowo walory estetyczne. Idealnie sprawdzają się w przestrzeniach komercyjnych, gdzie często instalacja nie jest zabudowana i pozostaje widoczna. Firma Paroc zdecydowanie przoduje w różnorodności materiałów izolacyjnych. Jej oferta jest bardzo bogata i szeroka, co wyróżnia ją na tle innych marek.

Opracowanie: Redakcja
Autor: Ewelina Satory