1 października 2014 r. w Warszawie odbyła się dziewiąta już edycja Konferencji „BIOGAZ – praktyczne aspekty inwestycji w zieloną energię”.

IX KONFERENCJA „BIOGAZ – praktyczne aspekty inwestycji w zieloną energię”
Odpowiedziała ona na pytania i wątpliwości inwestorów m.in. co do zapisów projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii i czy biogazownie są w stanie sprostać trudnościom rynkowym i przynosić dochody.

Konferencja BIOGAZ od 2010 roku skupiającą cały sektor biogazowy. Jest platformą wymiany doświadczeń i wiedzy dla podmiotów poruszających się w temacie biogazu oraz wszystkich zainteresowanych wejściem w branżę.

Podczas IX edycji tego wydarzenia wykładowcy - praktycy przybliżyli zainteresowanym także tematy prawne, zagadnienia dotyczące finansowania inwestycji oraz praktyczne aspekty inwestycji w biogazownie. Tradycyjnie duże zainteresowanie wzbudziły prelekcje Pana Macieja Kapalskiego reprezentującego Departament Energii Odnawialnej Ministerstwa Gospodarki oraz Pani Sylwii Koch-Kopyszko, Prezes Zarządu Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego.

Wydarzenie to przyciągnęło inwestorów zainteresowanych biogazowniami - przedstawicieli samorządów lokalnych, dostawców technologii i surowców, a także kadry zarządzającej oraz specjalistów z obszarów ochrony środowiska oraz strategii i rozwoju energetycznego.

Konferencję BIOGAZ wsparły organizacje związane z sektorem energetyki i energii, które objęły Patronatem Honorowym to wydarzenie: Ministerstwo Gospodarki, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Agencja Rozwoju Mazowsza, Agencja Rynku Energii, Krajowa Izba Biopaliw, Fundacja Poszanowania Energii, Krajowa Izba Gospodarcza, Narodowa Agencja Poszanowania Energii, Stowarzyszenie Polskich Energetyków SPE, Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego, Fundacja na Rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii, Instytut Ochrony Środowiska IOŚ-PIB, Polskie Stowarzyszenie Doradztwa Energetycznego oraz Stowarzyszenie Polskich Energetyków SPE. Patronat Medialny tradycyjnie sprawowały czołowe media związane z energią odnawialną i gospodarką.


Źródło: ''