Już 2 marca 2020 odbędzie się na IV edycja Konferencji Wentylacja i Klimatyzacja Przyszłości. To wydarzenie organizowane przez Grupę Spółek BIMS Plus i Hydrosolar działających wspólnie na rzecz rozwoju rynku wentylacji i klimatyzacji w Polsce. Można napisać, że doświadczenie tych firm na rynku produktów instalacyjnych sięga blisko 30 lat a ich wspólna sieć sprzedaży to ponad 200 hurtowni i 12 centrów logistycznych dla branży instalacyjnej. Jednak, nie o liczby tu chodzi. Ważne jest to, co z tak dużego doświadczenia wynika dla branży.

IV edycja Konferencji Wentylacja i Klimatyzacja Przyszłości

Działamy wspólnie na rzecz rynku wentylacji i klimatyzacji w Polsce.

Nasza wspólna, coroczna Konferencja dla branży Klimatyzacji i Wentylacji obrazuje podejście do zauważanych przez nas wyzwań, które stoją przed branżą. Po latach pracy na tym rynku wiemy, że nasza aktywność nie może polegać jedynie na zwiększaniu sprzedaży, ale na integrowaniu i wskazywaniu najbardziej efektywnych rozwiązań pozwalających na profesjonalizację branży – mówi Sebastian Kaczmarek – Koordynator konferencji z ramienia organizatorów.

Branża rozwija się dynamicznie i generuje wiele zleceń. Dostrzegamy jednak, że jest ona podzielona na grupy zawodowe, które realizują tylko swoje potrzeby. Występują klasyczne problemy pojawiające się w środowisku, w którym poszczególne grupy zajmują się wyłącznie swoim rozwojem oraz swoimi problemami jeszcze bardziej się izolując. 

Mamy nadzieję, że nasza konferencja stanie się zaczątkiem do zatarcia się podziałów oraz integracji wspomnianych grup. Mamy tu na myśli nie tylko architektów, projektantów instalacji oraz wykonawców ale również inwestorów. Przed rynkiem stoi wyzwanie profesjonalizacji usług oraz komunikacji pomiędzy wspomnianymi grupami. Dzięki temu podniesie się jakość i efektywność w branży. Naszą ambicją jest zbudowanie platformy łączącej kluczowych graczy na rynku – wskazującej branży kierunki rozwoju w perspektywie długoterminowej. Chcemy wspierać jakościowy rozwój polskiego rynku Klimatyzacji i Wentylacji.

Konferencja odbywa się w dniu 2 marca 2020 roku w Hotelu Airport  Okęcie w Warszawie.

Szczegóły można znaleźć na stronie www.nowoczesnawentylacja.pl