K-PZPiP działa od 1992r. Reguluje ją ustawa z dnia 23 maja 1991r. o organizacjach pracodawców oraz ustawa z dnia 23 maja 1991r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

Informujemy, że w dniu 19 czerwca br. Ekoklimax przystąpił do Kujawsko-Pomorskiego Związku Pracodawców i Przedsiębiorców.
K-PZPiP

Do członkostwa w tej organizacji zapraszane są osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne, których celem jest prowadzenie działalności gospodarczej oraz stale lub okresowo zatrudniające w tym celu pracowników, mające swoją siedzibę na terenie województwa kujawsko – pomorskiego.

Podstawowym zadaniem KPZPiP jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych członków wobec związków zawodowych pracowników, organów władzy państwowej oraz organów samorządu terytorialnego, co realizowane jest poprzez działania lobbingowe wpływające na kształt prawa gospodarczego oraz jakość otoczenia instytucjonalnego przedsiębiorcy. Jako współzałożyciel i organizacja członkowska Sejmiku Samorządu Gospodarczego Województwa Kujawsko – Pomorskiego funkcjonującego od 1998r., organizacja ta wspiera konsolidację opinii środowiska gospodarczego w skali regionu. KPZPiP podejmuje dialog z partnerami społecznymi, mający na celu stworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości poprzez łagodzenie napięć i uzgadnianie wspólnych kierunków działania.