Firma VENTIA wspólnie z firmą STAVOKLIMA w oparciu o wieloletnie badania nad ograniczeniem hałasu w instalacjach wentylacyjnych zaproponowała nowatorskie rozwiązanie zastosowania kulis tłumiących JTH w otworach wentylacyjnych huty szkła WARTA GLASS JEDLICE w miejscowości Ozimek niedaleko Opola. Kulisy JTH zamontowane zostały w otworach wentylacyjnych rozmieszczonych na elewacji budynku.

Huta szkła WARTA GLASS JEDLICE zaopatrzona w kulisy tłumiące JTH.
Montaż wykonany jest w jednometrowych odcinkach kanału wentylacyjnego bezpośrednio mocowanego do rozmieszczonych na elewacji budynku otworów wentylacyjnych. Takie rozwiązanie gwarantuje skuteczne tłumienie hałasu powstającego podczas procesu technologicznego o 27 dB(A), pozwalając spełnić normy dopuszczalnego hałasu. Inwestycję realizowała firma Colt International Spółka z o.o.Kulisy Tłumiące JTH

Aerodynamiczne kulisy tłumiące JTH są produkowane w trzech długościach 1; 1,5 i 2 m, Możliwe jest wybranie dziewięciu różnych kombinacji układu kulis dla każdego profilu kanału. Kulisy montowane są w prostych odcinkach kanału pionowo lub poziomo, tak aby wypełniały cały jego przekrój. Montaż jest prosty i sprowadza się do przykręcenia kulis do kanału blachowkrętami. Istnieje możliwość montażu kulis JTH już po zakończeniu prac przy instalacji wentylacyjnej. Zaletą tego produktu jest jego wysoka skuteczność tłumienia przy bardzo małych stratach ciśnienia w instalacji, co przekłada się na mniejsze koszty eksploatacyjne instalacji wentylacyjnej. Istotny jest fakt, że kulisy JTH dobrze tłumią hałas w całym paśmie słyszalnym, również w bardzo odczuwalnych i uciążliwych dla użytkownika pasmach niskich częstotliwościach, które są trudne do wytłumienia.

Zalety kulis tłumiących JTH:

wysoka skuteczność tłumienia w całym paśmie, a zwłaszcza w niskich częstotliwościach,
niskie straty ciśnienia w instalacji,
zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych instalacji wentylacyjnej,
możliwość wykonania kulis w wersji higienicznej (materiałem jest stal nierdzewna)
łatwy montaż,
intuicyjny i szybki dobór w programie AKUAIR

Dobór aerodynamicznych kulis tłumiących w programie AKUAIR.

Aby ułatwić właściwy wybór produktów tłumiących producent opracował atestowany program doboru AKUAIR.

Program AKUAIR

Program umożliwia obliczenia akustyki w oparciu o produkty marki STAVOKLIMA. Komunikacja odbywa się w języku polskim, Interfejs programu w sposób intuicyjny prowadzi użytkownika przez cały proces doboru produktów tłumiących. Standardem jest podanie kilku rozwiązań dla danej instalacji wentylacyjnej z podziałem według kilku kryteriów (np. cena, spadek ciśnienia, poziom tłumienia w poszczególnych pasmach). Do programu wystarczy wprowadzić podstawowe dane, takie jak wymiary kanału, poziom głośności źródła hałasu oraz instalacji wentylacyjnej, a program zaproponuje kilka rozwiązań produktów tłumiących. Dokładność obliczeń programu AKUAIR jest gwarantowana przez certyfikat prestiżowej firmy Studio D - Akustika s. r. o., która przeprowadziła pomiary akustyczne w laboratorium i wystawiła certyfikat. Wynikiem pracy programu jest gotowa karta doboru z podanym typem produktu oraz wszystkimi istotnymi parametrami akustycznymi.

Instalacja AKUAIR na komputerach odbywa się w środowisku JAVA za pośrednictwem instalatora systemu Windows. Przy pierwszym uruchomieniu możemy uruchomić wersję testową lub od razu dokonać rejestracji produktu na stronie producenta. Proces rejestracji sprowadza się do podania swoich danych oraz wysłania do producenta wygenerowanego z programu maila. W odpowiedzi otrzymamy klucz aktywacyjny który należy wpisać do okienka aktywacji produktu.

Zalety programu do kalkulacji oraz doboru produktów tłumiących AKUAIR:

łatwa instalacja,
program bezpłatny,
intuicyjny graficzny interfejs,
szybki dobór produktów tłumiących,
propozycja kilku alternatywnych rozwiązań wytłumienia instalacji,
darmowe aktualizacje,
wsparcie techniczne,
generowanie karty doboru z podanymi typami produktów tłumiących oraz danymi akustycznymi.

Informacje: Robert Rabiński
Kierownik produktu STAVOKLIMA
tel. kom. +48 502 614 493
robert.rabinski@ventia.pl