HIDRIA oferuje produkty przeciwwybuchowe EX wysokiej klasy z odpowiednimi certyfikatami bezpieczeństwa ATEX.

HIDRIA: Produkty przeciwwybuchowe EX /ATEX/
Urządzenia przeznaczone do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem w obiektach takich jak: kopalnie, zakłady przemysłowe, elektrociepłownie, laboratoria chemiczne, kotłownie, itp. to produkty o wyjątkowej specyfice. Mają odmienne właściwości niż urządzenia wentylacyjne przeznaczone do montażu w „normalnych” instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Nasze urządzenia cechuje wysoka jakość wykonania, oferta dostosowana do potrzeb klienta, elastyczność, polecamy też nasze doradztwo techniczne przy doborze urządzeń.

Jednocześnie chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że z uwagi na specyfikę urządzeń przeznaczonych do instalacji w strefach zagrożonych wybuchem, przed wprowadzeniem produktu do projektu czy zamówienia, wskazana jest przedmiotowa merytoryczna konsultacja z fabryką, gdzie każdy projekt zostanie oceniony i przygotowany indywidualnie. Jest to istotne, ponieważ każda strefa zagrożona wybuchem ma inne wymagania i produkty tam używane wykonane są z różnych materiałów, mocuje się inne siłowniki sterujące pracą urządzeń. W celu zachowania bezpieczeństwa użytkowników prosimy każdorazowo zasięgnąć opinii HIDRIA.

Produkty przeciwwybuchowe

Katalog produktów EX ->> TUTAJ