6 czerwca br. odbyła się ceremonia, na której rozdano nagrody Europejskiego Biznesu w Stambule. Firma Hidria została nagrodzona w kategorii najbardziej innowacyjnego przedsiębiorstwa w Europie.

HIDRIA NAJBARDZIEJ INNOWACYJNĄ FIRMĄ W EUROPIE.
Specjalistyczne Jury wybierało finalistów w 10 kategoriach spośród 15 tys. zgłoszeń. Tytuł najbardziej innowacyjnej firmy w Europie dał nam nowy impuls do kontynuowania naszych udanych i starannie zaplanowanych działań w przyszłości - podążania ścieżką nowoczesności i ekologii.

EBA
"Nazwano Hidrię najbardziej innowacyjnym przedsiębiorstwem w Europie dzięki naszym osiągnięciom w segmencie globalnych przełomowych innowacji w zakresie produktów, technologii i procesów, jak i modeli biznesowych, które mają znaczący wkład w rozwój ekologicznych przyszłościowych rozwiązań i poprawę jakości powietrza w budynkach zintegrowanych ze środowiskiem naturalnym. Wszystkie powyższe działania koncentrujemy na tworzeniu technologii zintegrowanych z odnawialnymi źródłami energii. Radykalne zmniejszenie emisji spalin w nowej generacji silników Diesla, wysoka wydajność napędów w pojazdach hybrydowych i elektrycznych, klimatyzacja budynków oparta na technologii solarnej, Konsorcjum budowlane SE EUROPE, Feniks - to tylko kilka z wielu przykładów przełomowych rozwiązań w obszarze innowacyjności. To wyróżnienie postrzegamy jako najwyższe uznanie dla nas wszystkich w Hidrii oraz firm i osób z nami związanych" – skomentował po odebraniu nagrody Iztok Seljak, MSc, Prezes Zarządu HIDRIA.

Według jury ocena firm w tym roku była szczególnie trudna. „W każdej kategorii startowało wiele wybitnych przedsiębiorstw, które zgodnie z wynikami finansowymi, pokazały że wiedzą jak sobie radzić w obecnej trudnej sytuacji gospodarczej” - powiedział Adrian Tripp, dyrektor European Business Awards. Dodał, że celem nagrody było przede wszystkim zachęcenie firm do nawiązywania kontaktów, co prowadzi do wzmocnienia ekonomicznego Europy i skuteczności biznesu. W opinii jury kwalifikacje, zaangażowanie i podejście pracowników Hidria do wykonywanych obowiązków stawiają ją w czołówce najlepszych firm. Hidria powinna stanowić przykład dla innych w Europie.

Droga do uzyskania zaszczytnego tytułu najbardziej innowacyjnej firmy w Europie była długa. Hidria złożyła wniosek o ocenę w europejskim konkursie Business Awards ponad rok temu. Przed międzynarodowym jury Hidria zaprezentowała swoją koncepcję kompleksowego podejścia do wprowadzenia i wspierania innowacyjnych modeli biznesowych - od strategii wzrostu rozwoju, poprzez rozwój nowych modeli biznesowych, rozwój wsparcia dla środowiska naturalnego i współpracę z partnerami na rzecz integracji biznesu i środowiska. Otrzymana nagroda i tytuł są niezwykle cennym uznaniem dla Hidria i jej pracowników, udowadniając, że prężna innowacyjność i konsekwencja w działalności firmy nie pozostały niezauważone przez organizatorów konkursu. W skali innowacyjności HIDRIA zajmowała w rankingach wyższe miejsce niż jakakolwiek inna firma europejska, co może być przykładem dla społeczeństwa europejskiego i globalnego. Zdaniem I. Seljaka sukces ten był również wyrazem uznania dla zasad funkcjonowania firmy HIDRIA, cenionych przez nią wartości, ciągłego rozwoju, na których Hidria zwracała w ostatnich latach szczególną uwagę. Bez wątpienia Hidria okazała się niezwykle skuteczna w wielu dziedzinach.

European Business Awards są przyznawane od 2007 roku. Tylko w zeszłym roku, ponad 15.000 organizacji rywalizowało o nagrody. Razem generowały one prawie jedną dziesiątą całkowitego PKB Unii Europejskiej i zatrudniały blisko trzy miliony ludzi. Jesteśmy dumni, że w tym roku Hidria dołączyła do tych przedsiębiorstw i organizacji jako zwycięzca w kategorii innowacji. Została oceniona przez organizatorów jako skuteczna i dynamiczna korporacja, z ogromnym potencjałem, mimo wyników już osiągniętych.

Nie ma wątpliwości, że ta nagroda jest ukoronowaniem pracy HIDRIA w ostatnim roku. Dedykowana jest wszystkim, którzy razem z Hidrią pracowali i współpracują przy realizacji przełomowego systemu ciągłych innowacji, który jest jednym z głównych filarów sukcesu HIDRIA.