Firma Harmann opublikowała nowy cennik swoich produktów. Cennik obowiązuje od 16 marca 2015r. Można w nim znaleźć m.in. wentylatory kanałowe, dachowe, promieniowe, chemoodporne, kuchenne, domowe, osiowe, oddymiające dachowe, oddymiające strumieniowe i osiowe, centrale wentylacyjne, systemy wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, systemy wentylacji jednorurowej, nawiewniki i kratki, nagrzewnice kanałowe, automatykę i sterowanie oraz akcesoria. Zapoznaj się z produktami.

Harmann-cennik 2015.

W cenniku znajdziemy:


Wentylatory kanałowe
ML
ML PRO
ML PRO EC
JETTEC
JETTEC EC
RM
RM EC
RP
M-BOX
ACUBOX.F
ECOBOX EC
IZOBOX
IZOBOX.R
MBC
JETTEC REC
DRF

Akcesoria do wentylatorów kanałowych
FBM
FBB
OFK
RSK
RSK-T
IRIS
FLEXITEC
SDS
SG
SG 2
MRS
MRK
RSO
SQ
EQ
URK
REG
OFC
OFC BAND
OFC CLIP
SDR
VKK
VS

Wentylatory dachowe
CAPP
CAPP.P
CAPP EC
CAPP PT
VIVO
VIVO.P
VIVO EC
VIVO.P EC
VIVER
VIVER.P
VIVER EC
VIVER.P EC
ROOFTEC
ISOROOFTEC

Akcesoria do wentylatorów dachowych
DSF
DSS
DSF AL
DSS AL
DAF
DAS
DVK
DKP

Wentylatory promieniowe
GE
GD
TMD
TSA
TDA
BST

Wentylatory chemoodporne
MINILAB
STILO
CHEMTEC
CHEMAC.B
CHEMAC.F
HELIS
LABB
LABBOR
VITT
VENO

Akcesoria do wentylatorów chemoodpornych
GS
PTC/PTO
AKCESORIA Z PVC

Wentylatory kuchenne
COOKVENT
COOKVEBT ECO
MBC.K
JETTEC.K

Akcesoria do wentylatorów wyciągowych
WKS
WSH
MBS
USB
WPH
RCP
BAF

Wentylatory osiowe
SHARK
SHARK EC
WAF
WAF S
CAF
AXER
FB EX

Akcesoria do wentylatorów osiowych
GSP

Wentylatory oddymiające dachowe
MOVO
MOVO.H

Akcesoria do wentylatorów oddymiających dachowych
D
MZ
ODT-EP
ODT-SL
ODT-PP
ODT-PR
ODT-PRG
ODT-PPG
STS6