Grzałki elektryczne umożliwiają 100% wykorzystanie grzejników, zapewniając komfort grzewczy, szczególnie w okresach przejściowych. Coraz częstsze wahania klimatu kształtują potrzebę lub nawet konieczność ciągłego ogrzewania pomieszczeń, bez względu na porę roku. Kiedy kończy się sezon grzewczy często zastanawiamy się jak niewielkim kosztem można dogrzać mieszkanie lub dom, by zapewnić sobie komfort użytkowania, zwłaszcza takich pomieszczeń, jak łazienka lub kuchnia. Rozwiązaniem tego problemu może być zastosowanie grzałki do grzejnika, dzięki której optymalnie go wykorzystamy.

Grzałka elektryczna - 100% wykorzystania grzejnika przez cały rok


Nowoczesne grzałki pozwalają na energooszczędne zarządzanie czasem grzania i temperaturą pomieszczeń. Mogą być one instalowanie zarówno w grzejnikach elektrycznych, jak i podłączo-nych do sieci C.O. Poprzez instalację grzałki w grzejniku zyskujemy wiele korzyści. Grzałka stwarza m.in. możliwość dowolnej regulacji i programowania temperatury, która dodatkowo wpływa na energooszczędność. Dzięki jej rozbudowanym funkcjom można świadomie zarządzać energią. W trakcie użytkowania jest niezawodna i całkowicie bezpieczna. Posiada podwójne za-bezpieczenie przed przegrzaniem oraz funkcje zabezpieczające czynnik grzewczy przed zamrz-nieciem. Dodatkowo, dzięki grzałce możemy suszyć rzeczy na grzejniku, nawet poza sezonem grzewczym.Obecnie jedne z najpopularniejszych grzałek na rynku to seria Square-Line, oferowana przez firmę Terma Technologie. Posiadają one m.in. uniwersalny system łączenia Terma-SPLIT, który umożliwia wyjęcie, bądź wymianę sterownika w dowolnym momencie. Funkcja ta przydaje się szczególnie podczas remontów. Taki system stwarza także możliwość zamiany posiadanego ste-rownika na inny model oraz zakupienia elementu grzejnego i sterownika osobno, w różnych od-stępach czasu. Sama instalacja grzałki także nie wymaga już ponoszenia specjalnych kosztów, przeróbek instalacji, czy też zastosowania trudnych rozwiązań. Seria Square-Line jest wyjątkowo wygodna w montażu. Ponadto w ofercie Terma Technologie można znaleźć wszystkie rodzaje zaworów oraz innych akcesoriów, niezbędnych przy instalacji grzałki, takich jak zawory zinte-growane lub trójniki. Dodatkowo firma proponuje trzy typy podłączenia grzałek do zasilania, poprzez: kabel spiralny, kabel prosty lub specjalnie opracowane złącze śrubowe z maskownicą. Złącze śrubowe z maskownicą jest najnowszym rozwiązaniem oferowanym poprzez Terma Technologie. Nie zawiera ono kabla zasilającego, co znacznie podwyższa jego stylistykę. Stwo-rzone zostało z myślą o komforcie użytkowania grzałki oraz nowoczesnym systemie budownic-twa, gdzie stosuje się kompleksowe rozwiązania.Więcej informacji o grzałkach Terma Technologie [attach=attach1]w artykule[/attach]


Źródło: Terma Technologie Sp. z o.o.