Realizując strategię rozwoju sprzedaży i ekspansji na arenie międzynarodowej, Zarząd Grupy Klima-Therm podjął decyzję o konsolidacji i unifikacji działalności dystrybucyjnej spółek zagranicznych. Z dniem 1 stycznia 2020 roku podmioty zależne operujące w Skandynawii będą funkcjonować pod jedną wspólną marką Klima-Therm. Zmiana nazwy spółek handlowych odzwierciedla rosnący potencjał Grupy Klima-Therm na kluczowych rynkach europejskich, jak również jest wyrazem ambicji firmy w dążeniu do budowy silnej marki globalnej.

Grupa Klima-Therm unifikuje działalność spółek zagranicznych

Unifikacja działalności dotyczy firm dystrybucyjnych: szwedzkiej FG Nordic oraz spółki FG Finland z siedzibą w Helsinkach, które z początkiem roku zmieniły nazwy odpowiednio na Klima-Therm AB (Szwecja), Klima-Therm OY (Finlandia). W przypadku rynku szwedzkiego rebranding dodatkowo powiązany jest z faktem konsolidacji przeprowadzonej w ramach dawnej FG Nordic Group, a dotyczącej wewnętrznego połączenia dwóch lokalnych firm tj. FG Nordic AB oraz Svensk Kylimport AB (SKiAB).

Zmiany w spółkach zagranicznych są elementem konsekwentnie realizowanej strategii zmierzającej do rozwoju i ekspansji Grupy Klima-Therm. Polska firma, powstała w 1996 roku, dzisiaj z sukcesem prowadzi sprzedaż do 35 krajów na świecie, rokrocznie odnotowując kilkudziesięcioprocentowe wzrosty przychodów na rynkach zagranicznych. Struktura biznesowa organizacji skutecznie łączy produkcję systemów wentylacyjnych pod flagą Klimor z dystrybucją urządzeń klimatyzacyjnych realizowaną przez spółkę Klima-Therm. Dokonana konsolidacja i wizerunkowa unifikacja działalności dystrybucyjnej w odniesieniu do spółek handlowych w Szwecji i Finlandii mają przede wszystkim na celu wzmocnienie rozpoznawalności i wzrost konkurencyjności Grupy Klima-Therm na rynku globalnym.

- Na przestrzeni lat, w wyniku wielu decyzji i zdarzeń o charakterze zarządczym i operacyjnym, wyraźnie wyodrębniliśmy w strukturze Grupy produkcję i dystrybucję jako dwie podstawowe specjalizacje. Jednocześnie zbudowaliśmy dwie silne i komplementarne względem siebie marki, jakimi dziś bez wątpienia są Klima-Therm i Klimor – podkreśla Daniel Jaśkiewicz, Prezes Zarządu w Grupie Klima-Therm. – Zmiana nazwy naszych zagranicznych podmiotów to kolejny krok zmierzający do uporządkowania profilu działalności, wynikający z potrzeby podkreślenia charakteru i wizji organizacji na wszystkich rynkach, na których operuje Grupa Klima-Therm. Jestem przekonany, iż tym posunięciem zapewnimy dynamiczny rozwój sprzedaży, przenosząc siłę marki lidera z rynku rodzimego, jakim jest Polska, na pozostałe strategicznie ważne dla nas kraje – dodaje Daniel Jaśkiewicz.

Konsolidacje i rebranding spółek działających w Skandynawii, poza aspektem strategicznym, wiążą się z synergią w odniesieniu do wybranych procesów biznesowych tj. m.in. zakupy, logistyka czy administracja. Ujednoliceniu poddany zostanie również obszar marketingu i komunikacji korporacyjnej; z początkiem stycznia 2020 roku pod adresem www.klima-therm.com firma uruchomiła międzynarodową wersję strony internetowej, która działając na zasadzie geolokalizacji będzie przekierowywać użytkowników z danego kraju do właściwej wersji językowej. Ponadto globalne rozszerzenie tzw. najwyższego poziomu [.com]. otrzymają wszystkie aliasy poczty elektronicznej Klima-Therm.