Stowarzyszenie Polska Wentylacja przyznało spółkom Klima-Therm i Klimor prestiżowe nagrody biznesowe ‘DELTA 2020’ za najwyższą dynamikę obrotów spośród firm działających w branży klimatyzacyjno-wentylacyjnej. Uroczyste wręczenie nagród miało miejsce 3 marca w Warszawie, podczas Gali towarzyszącej XVIII edycji wystawy „Forum Wentylacja – Salon Klimatyzacja”.

Grupa Klima-Therm nagrodzona statuetkami DELTA 2020

Ideą nagród DELTA jest wyróżnienie firm z branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej o największej dodatniej dynamice obrotów. W edycji 2020 konkursu Stowarzyszenie Polska Wentylacja przyznało Grupie Klima-Therm dwie nagrody DELTA w kategorii firm dojrzałych – spółka Klima-Therm została uhonorowana 1. miejscem w grupie podmiotów działających na rynku do 30 lat, natomiast firma Klimor zajęła zaszczytne 2. miejsce w kategorii przedsiębiorstw istniejących 30 lat i dłużej. Pamiątkowe statuetki i dyplomy, wręczane laureatom podczas uroczystej Gali wieńczącej pierwszy dzień wystawy branżowej „Forum Wentylacja – Salon Klimatyzacja”, odebrali: Prezes Zarządu w Grupie Klima-Therm Daniel Jaśkiewicz oraz Marek Kupiec, Prezes Zarządu spółki Klimor.

Stowarzyszenie Polska Wentylacja wyróżnia DELTĄ te firmy, które sukcesywnie dbają o rozwój i konsekwentnie realizują swoje cele biznesowe, a tak rozumiany sukces mogą przypieczętować dynamicznym i – co ważne – udokumentowanym wzrostem wyników finansowych w ostatnich trzech latach poprzedzających badanie – mówi Ewa Pilarska, Dyrektor ds. Marketingu i PR w Grupie Klima-Therm, i dodaje – Dwie statuetki DELTA 2020 to tym większy powód do dumy, że powiększają one dotychczasową kolekcję nagród przyznanych Grupie Klima-Therm przez Stowarzyszenie Polska Wentylacja, a tych mamy na swoim koncie aż sześć. DELTA, będąc nagrodą stricte biznesową, to najlepsze potwierdzenie skuteczności obranej przez nas, długofalowej strategii, którą opieramy na prężnym rozwoju Grupy Klima-Therm oraz na elastycznym, otwartym na zachodzące zmiany podejściu do realizacji naszej działalności.

Laureatów nagrody DELTA Stowarzyszenie Polska Wentylacja wyłania na podstawie analizy ekonomicznej przedsiębiorstw, z uwzględnieniem czynników takich jak tempo rozwoju branży oraz odniesienie kondycji poddanych ocenie przedsiębiorstw do średniej branżowej. Obliczając średnią obrotów z trzech ostatnich lat dla każdego nominowanego przedsiębiorstwa, uzyskany wynik porównywany jest ze średnią obrotów z trzech lat licząc od roku poprzedzającego daną edycję. Aby znaleźć się w gronie firm nagrodzonych, należy upublicznić i potwierdzić wypracowane wyniki finansowe. Tradycja organizacji konkursu DELTA sięga 2014 roku.