Wiadomo nie od dziś, że koncern FUJITSU jest jednym z największych dostawców systemów VRF na naszym rynku(*). System AIRSTAGE nieustannie poddawany jest udoskonaleniom na wielu płaszczyznach, w tym komfortu użytkownika, niezawodności w działaniu, rzetelności doborowej oraz zaoszczędzaniu energii.

Grupa Klima-Therm: AIRSTAGE - TECHNOLOGIA INNOWACYJNA
W ostatnim okresie FUJITSU przedstawiło kilka nowych innowacyjnych rozwiązań.

- całkowicie nową wersję systemu AIRSTAGE z odzyskiem ciepła VR-II. W systemie tym zastosowano szereg innowacji m.in. dwusekcyjny wymiennik jednostki zewnętrznej regulowany dwoma zaworami i zasilające je pojedyncze sprężarki inverterowe twinrotary. W przypadku zespołu jednostek zewnętrznych i częściowych obciążeń nie występuje już sekwencyjne załączanie się sprężarek, a w to miejsce zastosowano pracę ze zredukowaną mocą. Takie rozwiązanie skutkuje optymalnym dopasowaniem wydajności sprężarki i skraplacza w każdych warunkach obciążenia i z rosnącym wskaźnikiem efektywności, wraz ze zmniejszającym się obciążeniem. Ten sposób regulacji jest spowodowany faktem, że systemy klimatyzacyjne pracują największą część czasu przy niepłonnych obciążeniach (ponad 95% czasu z wydajnością mniejszą niż nominalna) i te obciążenia są najbardziej znaczące dla energochłonności systemów.

Udoskonalenia systemu AIRSTAGE

- nowe jednostki zewnętrzne dedykowane do systemu J-II z dużym skraplaczem o małych oporach przepływu i sprężarką twinrotary. Warto zwrócić uwagę na wyjątkowo wysoką sprawność sprężarek w całym zakresie wydajności.

Udoskonalenia systemu AIRSTAGE
Dzięki tym rozwiązaniom aktualnie wskaźniki efektywności energetycznej EER osiągają wartości zdecydowanie ponad 4 dla wydajności nominalnych, a dla obciążeń częściowych nawet bliskie wartości 6, jest to wzrost efektywności o ok. 50 % a w efekcie najwyższa klasa energetyczna.

- nowością w ofercie jest również propozycja małych jednostek wewnętrznych o indeksie mocy 04 czyli nominalnej wydajności 1,1 kW. Budowa tych jednostek pozwoli na lepsze dopasowanie mocy systemu do potrzeb małych pomieszczeń, co z kolei w połączeniu z specjalnym oprogramowaniem zarządzania energią PEGX, przynosi wymierny efekt w postaci niskich rachunków.

Nowość

- współczesny rynek inwestycyjny wymaga aby projektant pełnił funkcję konsultanta nie tylko w zakresie technicznego doboru systemów ale również ekonomicznego. Dlatego FUJITSU opracowało specjalne oprogramowanie do doboru systemu z modułem technicznym (dobór typów jednostek i orurowania) oraz z modułem analizy ekonomicznej dobranego systemu. Narzędzie to pozwala na niezawodny i najbardziej optymalny dobór systemu AIRSATGE.

Ideą FUJITSU jest kreowanie przyjaznego środowiska- to wymaga ciągłego rozwoju, prowadzenia badań i konstruowania oferty na najwyższym z możliwych poziomów. FUJITSU realizuje te zadania dostarczając systemy doskonale odpowiadające wyzwaniom nowoczesnego budownictwa.

(*) Według raportu BSRIA, Fujitsu w latach 2009, 2010 i 2012 plasuje się na najwyższych miejscach w rankingu urządzeń AC.