Firma CAREL Industries SpA przejęła w całości kapitał zakładowy HygroMatik GmbH (część grupy Spirax Sarco Engineering PLC). Firma, której siedziba mieści się w Henstedt-Ulzburg, niedaleko Hamburga, projektuje, produkuje oraz sprzedaje nawilżacze i akcesoria dedykowane dla przemysłu, handlu i dla branży wellness.

Przejęcie jest realizacją jednego z głównych filarów strategii Grupy, która zakłada ścieżkę wzrostu poprzez działania M&A, wzmacniające podstawową działalność, zwiększające udział w rynku w referencyjnych obszarach geograficznych oraz w przyległych aplikacjach.

Integracja z HygroMatik wzmocni pozycję CAREL w krajach niemieckojęzycznych i północnej Europie, dzięki silnej penetracji przejętej firmy na tych rynkach i pozwoli na lepsze pozycjonowanie w kontekście różnych aplikacji, wykorzystując siłę marki, doskonałość przemysłowa i specjalistyczną wiedzę w dziedzinie nawilżania jednego z głównych graczy w branży. Ponadto wartością dodaną jest zaawansowanie technologiczne, wkład strategiczny oraz handlowe know-how, które Carel wypracował w ciągu 45 lat swojego istnienia i która będzie podstawą do wykorzystania dalszych możliwości rozwoju.

- Transakcja HygroMatik GmbH następuje zaraz po przejęciu Recuperator SpA zakończonej w dniu 23 listopada co potwierdza koncentrację CAREL na fuzjach i przejęciach, jako dźwigni strategicznej, która wraz z rozwojem organicznym będzie napędzać nasz rozwój. W szczególności integracja z HygroMatik, jedną z najbardziej dynamicznych i innowacyjnych firm w tym sektorze, pozwoli Grupie poprawić pozycję na rynkach niemieckim i północnoeuropejskim, wzmacniając europejską pozycję lidera w zakresie aplikacji referencyjnych – powiedział Dyrektor generalny Grupy, Francesco Nalini.

 

Dowiedz się więcej