Carel Industries S.p.A. ogłosiło przejęcie Recuperator S.p.A., włoskiej firmy zajmującej się projektowaniem, produkcją i użytkowaniem wymienników ciepła typu powietrze – powietrze. Operacja związana jest z wdrożeniem jednego z głównych filarów strategii Grupy, która zakłada ukierunkowany wzrost poprzez działania w zakresie fuzji i przejęć, także poprzez produkty uzupełniające w aplikacjach referencyjnych, w celu wzmocnienia podstawowej działalności.

Grupa Carel przejęła całkowity udział w Recuperator S.p.A., spółce działającej w dziedzinie wymienników ciepła

Integracja z Recuperatorem S.p.A w praktyce poszerzy ofertę produktów na rynku HVAC, konsolidując rolę CAREL jako dostawcy kompletnych rozwiązań dla producentów central wentylacyjnych, zapewniając im coraz lepsze rozwiązania pod względem wydajności oraz efektywności energetycznej. Połączenie technologii wykorzystywanej przez firmę, która jest zaangażowana w transakcję z technologią CAREL i jej rozległą siecią sprzedaży, wzmocni europejską pozycję lidera Grupy w jej niszach rynkowych i pozwoli osiągnąć główne synergie technologiczne i handlowe. Ponadto kontekst prawny, w którym przeprowadzono operację, jest szczególnie ważny i korzystny. Rozporządzenie UE nr. 1253/2014 (tzw. ekoprojekt) przewiduje obowiązkową obecność wymienników ciepła dla niektórych kategorii central wentylacyjnych obiektów niemieszkalnych.

- Ukończona transakcja jest wyrazem szczególnie ważnego kierunku strategicznego, jakim jest wzrost poprzez fuzje i przejęcia, na które CAREL będzie zwracał szczególną uwagę w nadchodzących kwartałach. Dynamiczne, nowoczesne i komplementarne firmy w odniesieniu do naszej działalności będą przyspieszać rozwój, któremu towarzyszyć będzie rozwój organiczny i oparty na cechach, które zawsze nas wyróżniały: innowacyjność, efektywność energetyczna i dbałość o klienta. – powiedział Dyrektor generalny Grupy, Francesco Nalini.

 

Dowiedz się więcej