Już od 1 lipca trwa akcja wsparcia powodzian prowadzona przez Fundację Viessmann „Ze wszystkich sił”, zamiast do 30 września, potrwa ona do końca roku. Wszyscy ci, których systemy grzewcze zostały uszkodzone lub zniszczone w skutek powodzi, będą mogli skorzystać z pomocy pieniężnej w wysokości 1000 złotych na zakup nowego systemu grzewczego Viessmann.

Fundacja Viessmann przedłuża akcję wsparcia powodzian
Aby pomóc wszystkim powodzianom zainteresowanym wymianą systemu grzewczego, który został zniszczony lub uszkodzony w trakcie powodzi, Fundacja Viessmann „Ze wszystkich sił” zorganizowała akcję wsparcia. Każda z osób pokrzywdzonych w powodzi może skorzystać z dotacji w wysokości 1000 złotych na zakup nowego, dowolnego systemu grzewczego marki Viessmann. Początkowo akcja miała potrwać do końca września, jednak ze względu na przedłużające się prace remontowo- budowlane w zalanych domach, Fundacja Viessmann „Ze wszystkich sił” przedłużyła akcję do końca grudnia 2010 roku, aby mogło z niej skorzystać jak najwięcej zainteresowanych osób. Szczegółowe informacje można uzyskać od przedstawicieli Salonów Firmowych oraz Firm Partnerskich Viessmann, a także na stronie www.viessmann.pl


Źródło: ''