Free Cooling, czyli bezpłatne chłodzenie jest szybką i skuteczną metodą chłodzenia przy wykorzystaniu niskich temperatur zewnętrznych (wykorzystujemy korzystną różnicę temperatury powietrza z zewnątrz do chłodzenia cieczy roboczej). Jest to ekonomiczny sposób wykorzystania niskiej temperatury powietrza zewnętrznego do wspomagania chłodzenia medium ( wody, glikolu ), która może być wykorzystana w procesach przemysłowych lub w systemach klimatyzacyjnych.

W okresie kiedy temperatura zewnętrzna jest niższa niż oczekiwana temperatura medium ( ok. 5-10oC ) do chłodzenia wystarcza tylko sucha chłodnica powietrzna ( Freecooler ).

Zainstalowanie Freecoolera równolegle z klasycznym agregatem chłodzenia wody (chillerem) może zapewnić uzyskanie oszczędności rzędu 40 – 70% kosztów zużycia energii elektrycznej. Chiller załącza się tylko w najcieplejszym okresie roku.

W przypadku gdy wystarczające są wyższe temperatury cieczy roboczej ( pow. 35oC ) instalacja z Free Coolingiem może generować oszczędności przez cały rok.

Pracownicy firmy Coldteam  pomogą swoim klientom w doborze najefektywniejszego rozwiązania w celu osiągnięcia maksymalnych oszczędności  kosztów zużycia energii.