Kolejny sukces firmy Frapol. Tym razem trwają pracę nad dostawą urządzeń klimatyzacyjno-wentylacyjnych dla Centrum Personalizacji Dokumentów MSW w Warszawie.

Frapol dostarcza urządzenia dla Centrum Personalizacji Dokumentów w Warszawie.

Dostawa opiewa na 7 central o wydatku powietrza około 34 000 m3/h, 6 central nawiewno-wywiewnych wyposażonych w możliwość zmiany parametrów powietrza przez nagdziewnice i chłodnice. Ponadto centrale posiadają wymiennik obrotowy oraz funkcję filtracji. Jednak z central będzie miała możliwość grzania oraz chłodzenia.