Jeszcze w grudniu 2013r. firma FRAPOL wystartowała z dostawą central w różnych wykonaniach, spełniających funkcję filtracji, ogrzewania, chłodzenia, tłumienia, odzysku ciepła, mieszkania oraz nawilżania na obiekt Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach.

FRAPOL dla MCK w Katowicach.
Na obiekcie łącznie zainstalowanych zostanie 42 centrale: 3 nawiewne i 39 nawiewno-wywiewnych o sumarycznym wydatku powietrza ponad 860 000 m3/h.

W niniejszej realizacji FRAPOL wykorzystał swoje nowoczesne rozwiązania i komponenty, m.in. regeneracyjne rotory sorpcyjne, dbając o zachowanie komfortu powietrza dla osób przebywających we wszystkich pomieszczeniach obiektu.

Zakończenie dostaw planowane jest w bieżącym miesiącu.

Międzynarodowe Centrum Kongresowe (MCK) w Katowicach to obiekt, który ma umożliwiać organizację 3 rodzajów przedsięwzięć:

a) kongresów, zjazdów, konferencji, seminariów, bankietów,
b) wydarzeń o charakterze kulturalno-społecznym, koncertów muzycznych,
c) przedsięwzięć o charakterze ekspozycyjno – wystawienniczo - targowym.