Forum Wentylacja 2013 - Materiały seminaryjne

Książka zawierająca wybrane referaty wygłoszone podczas seminariów Forum Wentylacja i Salon Klimatyzacja 2013 oraz oraz dodatkowe artykuły o tematyce technicznej.
ZAMÓWIENIESpis treści:


• Nowelizacja wymagań rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - mgr inż. Anna Sas-Micuń, Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki
• Wpływ systemu wentylacji na wartość energii użytkowej dla budynków mieszkalnych - mgr inż. Marcin Gasiński
• Przyszłość wentylacji grawitacyjnej w budynkach mieszkalnych po zmianie rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - mgr inż. Marcin Gasiński
• Nowa norma polska – kontrola czystości systemów wentylacji i metody czyszczenia - dr inż. Anna Charkowska, Politechnika Warszawska
• Problemy eksploatacyjne przewodów kominowych - mgr inż. Krzysztof Drożdżol , Politechnika Opolska
• Wentylacja wyporowa – wytyczne projektowe, zapotrzebowanie energii i zastosowanie - dr inż. Kamil Jędrusik
• Klimatyzacja i wentylacja w centrach rekreacyjnych - dr inż. Marcin Sompoliński, dr inż. Agnieszka Zając, Politechnika Wrocławska
• Ocena efektywności energetycznej central wentylacyjno-klimatyzacyjnych - mgr inż. Igor Sikończyk, Stowarzyszenie Polska Wentylacja
• Analiza opłacalności stosowania pompy ciepła w basenowych centralach wentylacyjno-klimatyzacyjnych - dr inż. J. Müller, mgr inż. K. Kosiba - Politechnika Krakowska
• Pompy ciepła w systemach wentylacji i klimatyzacji - dr inż. Marian Rubik, Politechnika Warszawska
• Systemy akumulacji chłodu w klimatyzacji komfortu – zysk czy strata dla inwestora - mgr inż. Bartłomiej Adamski
• Obiekty hotelowe – freon czy woda - mgr inż. Bartłomiej Adamski
• Projektowanie urządzeń zabezpieczających przed zadymieniem – wymagania formalno-prawne i merytoryczne - bryg. dr Paweł Janik, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
• Zasady sterowania , zabezpieczeniem przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych – klatek schodowych - mgr inż. Jerzy Ciszewski, Instytut Techniki Budowlanej
• Analiza skuteczności środków ochrony przed zadymieniem poziomych dróg ewakuacyjnych - mgr inż. Tomasz Burdzy
• Organizacja napływu kompensacyjnego w systemach oddymiania ze szczególnym uwzględnieniem obiektów wielkokubaturowych - mgr inż. Łukasz Ostapiuk
• Alnor – Kompletne systemy wentylacji
• Alter - Detekcja i pomiar niebezpiecznych substancji, monitoring oraz zabezpieczenie przed wybuchem
• Armacell - AF/ARMAFLEX z aktywną ochroną antybakteryjną MICROBA N® – izolacja przeznaczona do zastosowania w szpitalach
• B&L International - Czujniki co2 – sterowa nie wentylacją w zależności od potrzeb sukcesem finansowym
• Belimo Siłowniki - Nowe zawory w budynku biblioteki Massachusetts Institute of Technology – korzyści dzięki optymalizacji pracy wymienników ciepła
• Bh-Res – System B2B
• Elektronika SA - Nowości technologiczne w ofercie producenta rhoss spa
• Trox - Alternatyw na propozycja – zdecentralizowana wentylacja fasadowa TROX FSL
• Uniwersal - Wywietrzaki Bora, a więc poszukiwanie konstrukcji optymalnej
• Ventermo - Elementy systemów rekuperacji
• Ventia - Produkty akustyczne Stavoklima w ofercie firmy Ventia
• Venture Industries - Nowości 2013


Do publikacji należy wybrać i wpisać w uwagach formę płatności i doliczyć koszt wysyłki:
Płatność przelewem - 8zł
Przesyłka za pobraniem - 16zł
Przesyłka za pobraniem, priorytet - 19zł

 

Źródło: SPW