Firma VTS znalazła się na liście firm, które prowadzą sprzedaż w co najmniej kilku państwach poza granicami naszego kraju i odnoszą w tym segmencie sukces. Lista została opublikowana przez Redakcję Magazynu Przedsiębiorców "Europejska Firma". Firma VTS otrzymała tytuł Światowej Firmy 2013.

Firma VTS z tytułem Światowej Firmy 2013!
Celem programu Światowa Firma jest promowanie eksportu i ekspansji polskich firm na rynkach zagranicznych. Pierwszy, zakończony już etap programu obejmował stworzenie Rankingu Światowe Frimy 2013 – powstał on na podstawie danych uzyskanych od Wywiadowni Handlowej InfoCredit. Ranking zobaczyć można pod adresem:
http://businessnow.pl/1675,swiatowe-firmy-2013.html.

Drugim etapem jest promowanie Światowych Firm tak, by były inspiracją dla innych polskich przedsiębiorstw. Światowe Firmy 2013 wyróżniane będą w prasie biznesowej a także na Kongresie Gospodarki Polskiej w Warszawie 21 listopada 2013 r.