Na Hali Widowiskowo – Sportowej w Czyżynach, gdzie FRAPOL jest dostawcą swoich urządzeń przeprowadzone zostały próby odbiorowe z użyciem ciepłego dymu wentylacji oddymiających znajdujących się w budynku, obsługujących między innymi arenę główną hali widowiskowo - sportowej oraz cztero - kondygnacyjny parking samochodowy.

Firma Frapol zakończyła dostawę swoich urządzeń na Hali Widowiskowo-Sportowej Kraków Arena.
W dniu dzisiejszym Komenda Miejska Państwowej Straży w Krakowie ostatecznie zakończyła swoje prace odbiorowe w obiekcie i wydała pozytywne stanowisko w sprawie uzyskanie zezwolenia na użytkowanie obiektu.

Próby związane były z działaniem systemów przeciwpożarowych zainstalowanych w przedmiotowym obiekcie w różnych scenariuszach pożarowych.

Instalacje wykonano w większości z przewodów oddymiających Frapol PD - we wszystkich instalacjach zastosowano ponad 30 000 m2 naszych przewodów jednostrefowych o odporności ogniowej E600S120.

W ramach realizacji inwestycji firma FRAPOL dostarczyła również m.in. centrale wentylacyjne nawiewne i nawiewno-wywiewne z odzyskiem ciepła realizowanym za pomocą wymienników obrotowych i krzyżowych, a także za pomocą układu glikolowego o łącznej ilości wydatku powietrza ok. 970 000 m3/h .

ARENAARENAARENAARENA
Źródło: ''