110
115
74
109
107

Ewidencja i sprawozdania SZWO za 2010 - do 28.02.2011

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o SZWO, istnieje obowiązek prowadzenia ewidencji substancji kontrolowanych oraz przekazania raportu z ewidencji do Biura Ochrony Warstwy Ozonowej i Klimatu. Termin przekazania do BOWOiK sprawozdania za rok 2010 upływa 28 lutego!

Ewidencja i sprawozdania SZWO za 2010 - do 28.02.2011

Firmy serwisowe i handlowe branży chłodnictwa i klimatyzacji, użytkownicy instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych zawierających czynniki HCFC (w tym R22), którzy wykorzystywali w swej działalności gospodarczej w ubiegłym roku czynniki chłodnicze będące substancjami kontrolowanymi, tj. substancjami zubożającymi warstwę ozonową, SZWO (m.in.: R22, R401A/B, R402A/B, R403A/B, R408A, R409A) są zobowiązani prawem do prowadzenia ewidencji ww substancji.

Wraz z
Fundacją Ochrony Warstwy Ozonowej PROZON
uprzejmie przypominamy, że zgodnie z ustawą o SZWO z 2004 r. (Dz.U.2004.121.1263) istnieje obowiązek prowadzenia odrębnej ewidencji stosowania substancji kontrolowanych. Minister Gospodarki i Pracy określił wzór ewidencji w rozporządzeniu z dnia 11 sierpnia 2004 r. (Dz.U.2004.185.1911). Ewidencję można prowadzić w formie papierowej, bądź elektronicznie – w komputerze, jednak w tym drugim przypadku istnieje obowiązek dokonywania co najmniej miesięcznych wydruków.

Ponadto, ustawa o SZWO wprowadza obowiązek przekazywania informacji zawartych w tej ewidencji do "wyspecjalizowanej jednostki" wskazanej przez Ministra Środowiska. Jednostką tą wyznaczono
Biuro Ochrony Warstwy Ozonowej i Klimatu
, Instytut Chemii Przemysłowej, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa (BOWOiK). Wspomniane sprawozdania (czyli generalnie ewidencję za cały rok) należy przekazać do BOWOiK do 28 lutego za rok poprzedni. Warto zachować w dokumentacji potwierdzenie wysłania lub dostarczenia tego sprawozdania.

Już od 2005 r. Fundacja PROZON nieodpłatnie udostępnia zautomatyzowany formularz ewidencji substancji kontrolowanych. - Chcielibyśmy wierzyć, że do tej pory wszyscy, którzy mieli obowiązek sporządzania ewidencji SZWO i składania sprawozdań do BOWO mają w tym zakresie pełną wiedzę. Niemniej jednak, wszystkich zainteresowanych otrzymaniem naszego zautomatyzowanego formularza prosimy o zamówienie go e-mailem wysłanym na adres aneta@prozon.org.pl - mówi Michał Dobrzyński, Prezes Zarządu Fundacji Ochrony Warstwy Ozonowej PROZON.

- Sprawozdania SZWO wysyłane do BOWOiK dotyczą czynników CFC i HCFC, a NIE dotyczą bezpiecznych dla warstwy ozonowej czynników HFC (czyli tzw. F-gazów, w tym m.in. R134a, R404A, R407C, R410A itd.) - dodaje Michał Dobrzyński. W odniesieniu do F-gazów – firmy instalacyjno-serwisowe obecnie nie są zobowiązane prawnie od prowadzenia ich odrębnej „ekologicznej” ewidencji wg konkretnego wzoru. Do celów sporządzania półrocznych sprawozdań za korzystanie ze środowiska (tj. za emisję m.in. HCFC i HFC) dla urzędów marszałkowskich i WIOŚ powinny wystarczyć dane księgowo-magazynowe. Nie zmienia to faktu, że skorzystanie z opracowanego przez Fundację PROZON zautomatyzowanego formularza do bieżącej ewidencji także F-gazów (na własny użytek) z pewnością nikomu nie zaszkodzi, bo wprowadzi to dodatkowy porządek w dokumentacji.

PROZON informuje
Przypominamy, że półroczne sprawozdania za ew. emisję czynników chłodniczych i za emisję spalin samochodowych, itp. (tj. tzw. opłaty za korzystanie ze środowiska), należy przesyłać raz na pół roku (do końca miesiąca następującego po danym półroczu kalendarzowym) do Urzędu Marszałkowskiego (UM), z kopią do właściwego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (WIOŚ). Ten obowiązek dotyczy już wszystkich syntetycznych czynników chłodniczych, czyli zarówno HCFC (m.in. R22), jak i HFC (tj. F-gazów).

Źródło: Fundacja Ochrony Warstwy Ozonowej PROZON

Komentarze

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.