Podczas 17 spotkań na terenie Polski, inżynierowie Klimor podejmą próbę odpowiedzi na 9 ważnych pytań, które mamy nadzieję będą impulsem do refleksji nad rzeczywistym funkcjonowaniem systemów wentylacji w konfrontacji z parametrami obliczeniowymi.

szkolenia klimor

Trendy

W ponad 50-cio letniej historii Klimor był w Polsce wielokrotnie prekursorem i propagatorem rozwiązań, które znajdowały uznanie klientów, wchodziły do standardu innych producentów, a z czasem stawały się wymagane prawnie.

Jednym z przykładów jest zastosowanie w centralach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wymienników odzysku ciepła. Dziś rozwiązanie to jest oczywiste, jednak w latach 80 i 90 przeznaczenie dodatkowych środków inwestycyjnych na obniżenie nakładów energetycznych wydawało się zbędne. Mimo pierwotnie sceptycznego nastawienia, inżynierom Klimor udawało się przekonać projektantów i inwestorów do zastosowania innowacyjnego rozwiązania. W roku 2002 wykorzystanie energii z powietrza wywiewanego zostało zapisane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury.

Dziś rosnące oczekiwania co do jakości powietrza w pomieszczeniach użytkowych wymuszają zwiększanie krotności wymian na powietrze świeże. W oczywisty sposób prowadzi to do rosnącego udziału zużycia energii przez centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne w całkowitym zużyciu energii w budynkach.

Tendencja ta została także zauważona przez Komisję Europejską, która w ramach Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE (nazywanej EKOPROJEKTEM), w 2014 roku wprowadziła Rozporządzenie  1253/2014 wiążącą efektywność najważniejszych elementów systemu wentylacji budynków niemieszkalnych, tj. sprawności odzysku ciepła, skuteczności filtracji oraz nakładu energetycznego na pracę napędów wentylatorów, uwzględniając wzajemny wpływ tych elementów na efektywność urządzenia jako całości.

Dzisiejsza świadomość ograniczonych zasobów paliw, globalnie rosnącej emisji CO2 oraz drożejącej energii w połączeniu ze wzrostem zapotrzebowania na powietrze świeże, wskazuje że ówcześnie rozpoczęta praca Klimor nad poprawą efektywności energetycznej systemów wentylacyjnych w Polsce była potrzebna i musi być kontynuowana z uwzględnieniem nowych rozwiązań.

EVOlucja

Klimor wciąż ma ambicję do podnoszenia poprzeczki i wyznaczania kierunków w swojej dziedzinie, dlatego na bazie doświadczeń i wiedzy, w ofercie Klimor dochodzi do EVOlucji.

Nowy typoszereg central Klimor EVO został zaprojektowany z myślą o:

  • ograniczeniu mostków ciepła i lepszych parametrach izolacyjności obudowy,
  • bardziej efektywnego wykorzystania odzysku ciepła Io
  • możliwość implementacji pompy ciepła jako odzysku ciepła IIo  
  • większych możliwości dopasowania przekroju central,
  • sprawniejszych wentylatorach,
  • wysokoskutecznej filtracji przy umiarkowanych oporach,
  • dokładniejszej regulacji.

Aktualne kierunki Klimor – skuteczność i efektywność

Promocja innowacji i możliwości nowego produktu Klimor EVO to także okazja do poruszenia istotnych zagadnień mających wpływ na cały system wentylacji. Niewątpliwie należą do nich skuteczność i efektywność. Zagadnienia mogą wydawać się nam znane, jednak zagłębienie w temat oraz obserwacja bieżących inwestycji pokazuje bardzo duży potencjał do zmian, które przyniosą wymierne korzyści w jakości powietrza w budynkach oraz redukcji nakładów energetycznych podczas eksploatacji.

Projektantów zainteresowanych wzięciem udziału w szkoleniu prosimy o kontakt pod adresem mailowym: handlowy@klimor.pl