EURO-CLIMA Sp. z o.o należąca do Grupy KLIMA-THERM S.A wkracza w etap przekształcania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę Akcyjną.

EURO-CLIMA Sp. z o.o. członkiem Grupy KLIMA-THERM S.A.
Zarząd Spółki EURO-CLIMA Sp. z o.o. informuje ,iż z dniem 14 lutego 2014 kapitał zakładowy Spółki został podniesiony do kwoty 1.000.000,-zł.

Zmiany strukturalne w firmie z całą pewnością wpłyną pozytywnie na kontynuację współtworzenia razem z partnerami zagranicznymi nowej platformy finansowej oraz organizacyjnej do promowania marki KAISAI w ramach organizacji Kaisai International Corporation.


LogoLogo