Nasz kraj zdominowały elektrownie węglowe. Dwutlenek węgla przez nie emitowany, podany na kWh, jest dwukrotnie wyższy aniżeli ten który emitowany jest przez jednostki zasilane nową generacją gazu CCGT. Nowa technologia zwiększyłaby wydajność i efektywność pracy elektrowni. Dodatkowo gaz ziemny nie generuje dodatkowych szkodliwych substancji typu SO₂.


Energia ma ogromne znaczenie gospodarcze i jest dostarczana do wszystkich dziedzin przemysłu, ale należy podkreślić, że działające elektrownie, w większości węglowe, stwarzają ogromne zagrożenie dla środowiska. Pierwsze polskie podmioty tego typu powstały pod koniec XIX wieku. Ich działalność skupiała się w głównej mierze na dostarczaniu energii poszczególnym zakładom przemysłu mechanicznego lub włókienniczego. Do tej pory niewiele się zmieniło w kwestii źródeł ich zasilania. Większość pracujących jednostek korzysta z węgla kamiennego lub brunatnego. Zastępowanie źródeł energii jest związane z potrzebą likwidacji starych elektrowni działających od ponad 30 lat i zastąpienia ich jednostkami zasilanymi z innych źródeł energii – m.in. gazu.

Elektrownie gazowe
Obecnie producenci oferują dwa rodzaje elektrowni gazowych: pracujące w tzw. obiegu prostym (simple cycle power plants) i łączonym, gazowo-parowym (combined cycle power plans). Elektrownie proste działają za pomocą turbiny gazowej z generatorem. – Jest to nieskomplikowana konstrukcja, która najlepiej sprawdza się w przypadku szybkiego wzrostu zapotrzebowania lub wtedy, gdy należy zastąpić inne źródło energii w razie awarii – mówi Dorota Czech z firmy Phoenix Contact, oferującej system monitorujący zużycie energii elektrycznej EMwise. Drugie rozwiązanie – cykl kombinowany – scala turbinę gazową z parową, korzystając z ciepła spalin przechodzących przez te pierwszą. – Jest to najbardziej efektywne rozwiązanie. W tak działających elektrowniach osiąga się sprawność do 53 proc. – dodaje Dorota Czech. Istnieje wiele czynników, które wpływają na popularność tego rozwiązania. Przede wszystkim, zapewnia ono wysoką efektywność termiczną układu, ponieważ uzupełniają się w nim dwa termodynamiczne cykle. Ponadto wykorzystuje, jako medium robocze, powietrze, które jest ogólnodostępne, tanie i nieszkodliwe dla środowiska.

Wyznaczniki sukcesu
Obok zalet samych elektrowni gazowych, nie sposób nie zwrócić uwagi na obecną sytuację gospodarczo-ekonomiczną Polski. Istnieje bowiem kilka warunków opłacalności budowania elektrowni zasilanych układem cyklu łączonego. Są one uzależnione od kombinacji kilku, splatających się czynników: wzrostu cen energii, wzrostu cen dwutlenku węgla i spadku ceny gazu. Żaden z wymienionych czynników nie zmierza w optymistycznym kierunku dla inwestycji w gazowe moce systemowe. Przy założeniu, że ceny węgla utrzymają się na obecnym poziomie, cena gazu musiałaby się zmniejszyć o 35-40 proc. Dodatkowo paliwo gazowe jest często paliwem strategicznym, oscylującym współcześnie w strefie dużego ryzyka rynkowego. Zapotrzebowanie na gaz jest bardzo duże, a trzeba pamiętać, że może on być wydobywany wyłącznie w kilku rejonach świata. Dopóki Polska nie osiągnie pod tym względem niezależności, z pewnością ciężko będzie zaobserwować wzrost inwestycji w tego rodzaju elektrownie.

Budowa elektrowni zasilanych gazem jest znacznie tańsza od inwestycji w inne źródła energii i korzystna ze względów ekologicznych. Niemiej jednak o opłacalności produkcji elektryczności za pomocą gazu, decyduje przede wszystkim cena tego paliwa w danym rejonie oraz bezpieczeństwo i stabilność dostępu.

Więcej informacji na temat systemu EMwise dostępnych jest na: www.phoenixcontact.pl/emwise
Źródło: ''