110
111
68
107
74
109

ELEKTRYCZNE AKUMULACYJNE OGRZEWANIE POMIESZCZEŃ

${sh.slug(row.companyName)}


Tytuł: Elektryczne akumulacyjne ogrzewanie pomieszczeń
Autor: Krzysztof T. Januszkiewicz
Wydawca: INSTAL
Rok wydania: 1998 (wyd. I)
Cena: 20,00 zł

Spis treści
Przedmowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.Wstęp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.Warunki komfortu cieplnego i wymiana ciepła w ogrzewanych pomieszczeniach. . 11
2.1.Komfort cieplny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.2.Bilans cieplny organizmu ludzkiego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2.3.Czynniki wpływające na uczucie komfortu cieplnego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2.4.Metody oceny mikroklimatu pomieszczeń. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
2.5.Pomiary podstawowych wielkoœci charakteryzujących wymianę ciepła. . . . . . 27
3.Obliczanie mocy elektrycznych instalacji ogrzewczych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
3.1.Obliczanie strat cieplnych ogrzewanego pomieszczenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
3.2.Obliczanie mocy instalacji ogrzewania akumulacyjnego. . . . . . . . . . . . . . . . . 35
3.3.Obliczanie sezonowego zużycia energii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
3.4.Modelowanie elektryczne instalacji ogrzewania akumulacyjnego. . . . . . . . . . 43
4.Wybrane zagadnienia wymiany ciepła. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
4.1.Dobór materiałów do magazynowania ciepła. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
4.2.Podstawowe przypadki wymiany ciepła w urządzeniach do elektrycznego ogrzewania akumulacyjnego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
4.2.1.Przenikanie ciepła. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
4.2.2.Wymiana ciepła przez konwekcję. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
4.2.3.Wymiana ciepła przez promieniowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
4.3.Nagrzewanie i stygnięcie urządzeń akumulacyjnych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
4.4.Podłogi grzejne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
5.Elektryczne ogrzewacze akumulacyjne wolno stojące. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
5.1.Ogrzewacze akumulacyjne powierzchniowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
5.2.Ogrzewacze akumulacyjne powierzchniowo-kanałowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
5.3.Ogrzewacze akumulacyjne z dynamicznym rozładowaniem. . . . . . . . . . . . . . 93
5.4.Bloki akumulacyjne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
5.5.Układy obiegu powietrza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
5.6.Elementy grzejne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
5.7.Charakterystyki cieplne ogrzewaczy akumulacyjnych. . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
6.Elektryczne akumulacyjne ogrzewanie podłogowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
6.1.Cechy charakterystyczne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
6.2.Akumulacyjna podłoga grzejna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
6.3.Elektryczne przewody grzejne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
6.4.Przykłady zastosowań. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
7.Centralne ogrzewanie akumulacyjne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
7.1.Ogrzewanie wodne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
7.2.Ogrzewanie powietrzne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
8.Cykle pracy urządzeń akumulacyjnych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
8.1.Praca cykliczna bez doładowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
5.8.2.Praca cykliczna z doładowaniem dziennym. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
8.3.Praca z dynamicznym rozładowaniem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
9.Automatyzacja instalacji ogrzewczych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
9.1.Wprowadzenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
9.2.Układy regulacji i sterowania instalacjami ogrzewania akumulacyjnego. . . . 162
9.3.Instalacje z ogrzewaczami akumulacyjnymi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
9.3.1.Sterowanie ładowaniem i rozładowaniem ogrzewaczy
akumulacyjnych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
9.3.2.Czujnik stanu pogody. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
9.3.3.Sterownik centralny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
9.3.4.Sterownik grupowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
9.3.5.Programator czasowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
9.3.6.Regulator ładowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
9.3.7.Regulator temperatury pomieszczenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
9.4.Instalacje akumulacyjnego ogrzewania podłogowego. . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
9.5.Układy zasilania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
10.Badania ogrzewaczy akumulacyjnych wolno stojących. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
10.1.Badanie nagrzewania się części konstrukcyjnych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
10.2.Pomiar temperatury powietrza wylotowego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
10.3.Komora kalorymetryczna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
10.4.Wyznaczanie charakterystyki wydajności cieplnej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
11.Bibliografia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

Źródło: ''

Komentarze

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.