Na początku stycznia, na wniosek Elektroniki SA - Państwowy Zakład Higieny wydał ATEST HIGIENICZNY dla wentylatorowych kubicznych chłodnic powietrza, typoszeregu ECO CTE, produkcji LUVATA.

ELEKTRONIKA S.A.: Chłodnice ECO z Atestem Higienicznym.
Chłodnice przeznaczone są do montażu w komorach chłodniczych, w których przechowywane mogą być świeże i mrożone produkty spożywcze.

Typoszereg chłodnic ECO CTE odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu warunków, że urządzenia zastosowane są zgodnie z przepisami dot. obiektu w którym pracują a montaż i eksploatacja przebiegają zgodnie z instrukcją producenta.

Atest