Dobrze wykonana instalacja klimatyzacyjna lub chłodnicza wymaga do sprawnego funkcjonowania również odpowiedniej izolacji. Elastyczne rozwiązania oferowane przez firmę Armacell, jak np. kauczukowa otulina Armaflex XG, gwarantują utrzymanie najwyższej sprawności całych systemów.

Elastyczne izolowanie systemów chłodniczych i klimatyzacyjnych
Utrzymywanie optymalnej temperatury pomieszczeń to nie jedyne zadanie stawiane przed instalacjami chłodniczymi i klimatyzacyjnymi. Ich rolą jest również wymiana powietrza, co dodatkowo wpływa na komfort i samopoczucie użytkowników lokali mieszkalnych, bądź użytkowych. Sprawne funkcjonowanie tego rodzaju systemów zależy jednak nie tylko od klasy zastosowanych urządzeń i umiejętnie wykonanej instalacji, ale również od rodzaju izolacji zamontowanej na jej poszczególnych elementach. Ma ona bowiem pełnić funkcję zabezpieczającą przed kondensacją pary wodnej przyczyniają się do strat energii. W efekcie zwiększa to wydajność całych systemów chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz redukuje ponoszone koszty ich użytkowania.

Efektywna kontrola kondensacji na długie lataPara wodna osadzająca się na rurach będących elementami instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych powoduje, że dostarczana na ich zasilenie energia nie jest wykorzystywana efektywnie. Pogarsza to nie tylko działanie całego systemu, ale jednocześnie podnosi koszty jej użytkowania. Zastosowanie izolacji kauczukowej Armaflex XG sprawia, że przepływ ciepła zostaje ograniczony do poziomu gwarantującego brak występowania zjawiska skraplania się pary wodnej. Chroni to zatem przed zawilgoceniem miejsc czasami trudno dostępnych, a dodatkowo utrzymuje całe ciepło wewnątrz rur, dzięki czemu jest ono odprowadzane niemal w całości. Kombinacja właściwości technicznych Armaflex XG została potwierdzona spełnieniem m.in. normy EN 14304. Świadczy to o wysokiej jakości produktu, który odpowiada standardom nowoczesnego budownictwa ekologicznego. Wysoka sprawność urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych to bowiem jedna z kluczowych kwestii umożliwiających realizację obiektów o niskim zużyciu energii – mówi Maria Witkowska, Dyrektor Obsługi Technicznej Rynku z firmy Armacell.

Wyroby z serii Armaflex XG, na którą składają się otuliny do rur oraz płyty w rolach zwykłych oraz samoporzylepnych, charakteryzują się przepływem ciepła na poziomie 4,26 W/m. Wartość ta na przestrzeni 10 lat zmienia się zaledwie o 0,03 W/m, co możliwe jest dzięki zastosowaniu do produkcji plastycznej pianki na bazie syntetycznego kauczuku, która z biegiem czasu nie traci swoich właściwości i umożliwia jej długotrwałe użytkowanie – dodaje Maria Witkowska.

Łatwy montaż elastycznej izolacji

instalacja armacell

Właściwości wyrobów Armaflex XG powodują, że poza prawidłową ochroną samej instalacji, są one także proste w montażu. Ich struktura jest na tyle elastyczne, że pozwala na izolację elementów łukowych i kolanek. Łatwość obróbki otulin Armaflex XG gwarantuje także możliwość ich precyzyjnego dopasowania do fragmentów systemów chłodniczych i klimatyzacyjnych przybierających formę łuków o dowolnym kącie, segmentowych, połączeń krzyżowych oraz rozgałęzień. Produkt można stosować na wszelkiego rodzaju rurach, zarówno miedzianych, stalowych, jak i z tworzyw sztucznych.

Szeroki zakres asortymentu o grubościach od 6 do 40 mm pozwala na dobór najwłaściwszego rozmiaru uzależnionego od rodzaju instalacji oraz warunków zewnętrznych panujących w miejscu jej zamontowania. Dla usprawnienia montażu, otuliny do rur oferowane są w odcinkach 2-metrowych, także w wersji samoprzylepnej.

Do izolacji większych elementów, jak np. kołnierze, zawory, filtry oraz pompy, a także zbiorniki, można stosować płyty Armaflex XG. Łatwość docinania zarówno otulin do rur, jak i płyt sprawia, że możliwy jest ich szybki montaż, co zapewnia zakończenie prac w krótkim czasie. Systemowe rozwiązanie pozwala na używanie oferowanych produktów na całej długości instalacji. W tym celu należy skorzystać ze środków dodatkowych, na które składają się Klej Armaflex 520, Farba ochronna Armafinish 99, Płyn czyszczący Armaflex oraz Taśma Armaflex XG – wyjaśnia Maria Witkowska.