Według danych Instytutu AHRI w stanach Zjednoczonych export centralnych klimatyzatorów oraz pomp ciepła zasilanych powietrzem wzrósł o 29,7 % we wrześniu 2014 w porównianiu z wrześniem 2013 roku.

Eksport urządzeń HVACR wzrasta prawie o 30% (USA)

W tym okresie export centralnych klimatyzatorów z USA wzrósł o 22,9 %, natomiast export pomp ciepła o 44,1 %.

W ujęciu narastającym łączny eksport tych urządzeń wzrósł o 8,2 %. Eksport centralnych klimatyzatorów wzrósł o 4,2 % podczas gdy eksport pomp ciepła wzrósł o 16,9 % w porównaniu z tym samym okresem z roku 2013. 

Źródło: www.achrnews.com