Jednym z najważniejszych punktów Polityki energetycznej Polski jest wciąż wzrost efektywności energetycznej. Dodatkowo do 5 czerwca br., jako państwo członkowskie UE, byliśmy zobowiązani do transpozycji Dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej (2012/27/UE).

Efektywność energetyczna – jak i gdzie szukać możliwości jej poprawy?
Wdrożenie nowego prawa unijnego w Polsce będzie jednak wymagało wprowadzenia zmian w ustawie o efektywności energetycznej. O aktualnej sytuacji prawno-regulacyjnej i możliwościach poprawy efektywności energetycznej dowiedzą się uczestnicy II Konferencji „Inteligentna energetyka” już 25 września 2014 r. w Warszawie.

25 września 2014 r. w Warszawie, podczas targów RENEXPO, wydawca kwartalnika Smart Grids Polska organizuje II Konferencję „Inteligentna energetyka”. Tegoroczna edycja zostanie poświęcona efektywności energetycznej. Podczas wydarzenia zaproszeni goście omówią szerzej to zagadnienie. Pokażą jak i gdzie szukać możliwości poprawy efektywności energetycznej.

II Konferencja „Inteligentna energetyka” została podzielona na trzy części. W ramach pierwszego panelu zaproszeni prelegenci omówią aspekty prawno-regulacyjne i perspektywy rozwoju efektywności energetycznej w Polsce. Drugi zostanie poświęcony doświadczeniom we wdrażaniu rozwiązań proefektywnościowych. Przedstawimy przykłady zastosowania efektywności energetycznej w praktyce. Na samym końcu spotkania prelegenci opiszą sposoby na poprawę efektywności energetycznej regionów, czyli miast i gmin.

Dlaczego warto wziąć udział w konferencji?

Podczas konferencji dowiedzą się Państwo:

1. Co zostało zrobione w kwestii wprowadzania efektywności energetycznej w Polsce?
2. Dlaczego podejmowane są tego typu działania? Gdzie szukać możliwości poprawy efektywności energetycznej?
3. Jak prowadzić przedsięwzięcia na rzecz wdrażania efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach, regionach i naszych domach?

Prelegenci

Do udziału w Konferencji, jako gości specjalnych, zaprosiliśmy m.in. przedstawicieli: KAPE, URE, Ministerstwa Gospodarki, NFOŚiGW, Politechniki Warszawskiej, miasta Bielsko-Biała.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Formularz rejestracji online: www.smartgridspolska.pl/konferencje/formularz-rejestracji.html lub na: http://www.renexpo-warsaw.com/rejestracja.html?&L=0

Patronaty medialne nad wydarzeniem objęły portale: www.elektroonline.pl oraz www.wysokienapiecie.pl.

Zapraszamy do udziału w II Konferencji „Inteligentna energetyka”!


Więcej informacji na: www.smart-grids.pl oraz www.renexpo-warsaw.com