Budowa obiektu wielkokubatorowego jak hala przemysłowa czy magazyn wiąże się z podejmowaniem licznych decyzji co do eksploatacji. Wśród nich zapaść musi także ta, w naszym klimacie szczególnie istotna, dotycząca ogrzewania.

 Inwestor decydując się na ogrzewanie obiektu kubaturowego może stanąć przed dylematem jaki system zastosować? Dla pomieszczeń takich jak hale,  magazyny czy supermarkety charakterystyczne jest występowanie znacznych strat ciepła w krótkich okresach czasu. Dostosowanie się do nagłych zmian temperatury jest możliwe przez zastosowanie układu, o dobrze dobranej mocy urządzeń i automatyki sterującej ich pracą w zależności od zmiany warunków panujących w obiekcie.

W poniższym artykule zaprezentujemy gazowe aparaty grzewczo – wentylacyjne, popularne rozwiązanie z uwagi na swoją skuteczność oraz niskie koszty inwestycyjne i eksploatacyjne. Firma FLOWAIR oferuje szeroki typoszereg gazowych nagrzewnic powietrza Robur Next-R (jednostki od 10,3 kW do 84 kW nominalnej mocy grzewczej), który pozwala wybrać najbardziej odpowiednie urządzenie do „charakteru” obiektu.

robur next r30

Podstawową zaletą gazowych nagrzewnic powietrza jest fakt, że aparaty tego typu same wytwarzają ciepło potrzebne do podgrzania powietrza. Sposób zasilania nagrzewnic gazowych pozwala na to, aby mogły pracować jako samodzielne aparaty, zapewniając w ten sposób ogrzewanie poszczególnych obszarów hali. Jest to znaczna przewaga nad systemami grzewczymi zasilanymi jednym źródłem ciepła. W przypadku nagrzewnic gazowych awaria którejkolwiek jednostki nie wpływa na pracę pozostałych, co pozwala podtrzymać temperaturę np. w czasie prowadzenia prac naprawczych.

Konstrukcja tych nagrzewnic oparta jest na kilku ważnych elementach, które z jednej strony pozwalają uzyskać wysoką wydajność i skuteczność ogrzewania, z drugiej zaś ograniczają wpływ urządzeń na środowisko naturalne.

3 wersje urządzenia

NAGRZEWNICE WSPÓŁPRACUJĄCE Z KANAŁOWYM SYSTEMEM ROZPROWADZANIA POWIETRZA

Stosowanie systemu kanałowego sprawdza się głównie tam, gdzie istnieje potrzeba doprowadzania powietrza (świeżego i recyrkulacyjnego) do miejsc, w których zamontowanie aparatu jest niemożliwe, np. ze względu na panujące w pomieszczeniu środowisko: dużą wilgotność, środowisko agresywne, duże zapylenie itp.

WENTYLACJA

Oprócz systemu grzewczego bardzo często wymaga się, aby do pomieszczenia dostarczane było świeże powietrze. Rozwiązaniem w takiej sytuacji jest zastosowanie aparatów grzewczych wraz z akcesorium w postaci komory mieszania. Element ten zaprojektowany do współpracy z nagrzewnicami powietrza. Jest to najprostszy sposób stworzenia wentylacji mechanicznej, przy możliwie niskim zużyciu energii, bez potrzeby instalowania dodatkowych systemów.

STEROWANIE

Każdy system grzewczy działa podobnie. Jednak stosując odpowiedni układ automatyki, który będzie sterował pracą urządzeń, można uzyskać znaczną poprawę komfortu cieplnego, a także zmniejszyć koszty eksploatacji.

Najczęściej do sterowania pracą urządzeń nadmuchowych stosuje się zwykły termostat pomieszczeniowy. Natomiast zaawansowane systemy sterowania oparte są o integrację urządzeń oraz ich kompleksowe działanie. Dzięki sterownikowi T-box możliwe jest sterowanie do 31 urządzeń za pomocą jednego sterownika.

robur flowiar

PODSUMOWANIE

Szeroki typoszereg urządzeń Robur Next – R w połączeniu z zaawansowanymi możliwościami regulacji sprawiają, że ogrzewanie nadmuchowe doskonale sprawdza się w obiektach średnio- i wielkokubaturowych różnego przeznaczenia.

FLOWAIR dodatkowo oferuje różnego rodzaju usługi wsparcia posprzedażowego jak kompleksowe uruchomienie urządzeń gazowych czy całego SYSTEMU FLOWAIR oraz coroczne przeglądy. Oferuje również kompleksową usługę regeneracji urządzeń po okresie ich wieloletniej eksploatacji: od ich czyszczenia, wymiany zużytych komponentów po testy szczelności komory spalania. To gwarancja dla inwestora na dodatkowe wydłużenie żywotności nagrzewnic gazowych Robur.

więcej informacji