E-learning w PIIB - system samodoskonalenia zawodowego.

E-learning w PIIB
W dniu 27 lutego 2012 r. Polska Izba Inżynierów Budownictwa uruchomiła dla członków internetowy system e-learningowy. Dostęp do systemu e-learningowego możliwy jest poprzez zalogowanie się w portalu PIIB na stronie www.piib.org.pl za pomocą loginu i hasła przekazanego w związku uruchomieniem w ubiegłym roku systemu elektronicznych zaświadczeń członkostwa w Izbie.

Obecnie, zostały udostępnione dwa pierwsze szkolenia o tematyce:
- Wprowadzenie do Eurokodów,
- Wprowadzenie do projektowania konstrukcji zbrojonych geosyntetykami.

Trwają prace nad przygotowaniem kolejnych szkoleń e-lerningowych mogących rozszerzyć wąską, jak na razie, bazę szkoleń.

Liczymy na współuczestnictwo w tworzeniu bazy szkoleń i przekazywaniu propozycji nowych tematów. Propozycje można przesyłać drogą mailową na adres biura Krajowej Izby lub biura okręgowej izby.
Źródło: Polska Izba Inżynierów Budownictwa