Konieczność zastosowania przewodów preizolowanych jest ściśle związana z warunkami, w których instalacja będzie pracowała. Zazwyczaj stosuje się je w instalacjach wentylacyjnych narażonych na zmienne warunki atmosferyczne, np. na dachach budynków, podczas prowadzenia instalacji wentylacyjnej przez pomieszczenia nieogrzewane lub przez pomieszczenia o szczególnych wymaganiach akustycznych. Zastosowanie izolacji ma na celu ochronę przewodów wentylacyjnych przed niekontrolowanymi lub nadmiernymi stratami ciepła, ale również przed powierzchniową kondensacją pary wodnej. Ponadto dba ona o stronę akustyczną instalacji.

Przepisy prawne

Przepisy dość ogólnie opisują wymagania dla tej grupy produktów. Podstawowy warunek stosowania izolacji został opisany w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”. Dz.U.08.201.1238.  W myśl § 267. 1. powyższego rozporządzenia „Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne okładziny przewodów wentylacyjnych mogą być stosowane tylko na zewnętrznej ich powierzchni w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia”.

 

Korzyści z zastosowania gotowych przewodów preizolowanych:

  • dobra jakość i trwałość instalacji,
  • oszczędność czasu i nakładów pracy na placu budowy,
  • poprawa szczelności instalacji,
  • minimalizacja mostków cieplnych. 

 

Przewody preizolowane 2KAN

Firma 2KAN oferuje prostokątne przewody preizolowane w poniższych wariantach:

 

Przewody prostokątne preizolowane wewnętrznie wełną mineralną powleczoną materiałem zmywalnym – mogą być zastosowanie wszędzie, gdzie zachodzi potrzeba wyciszenia hałasu i drgań powstałych wskutek ruchu powietrza w kanałach czy pracy urządzeń wentylacyjnych. Tego typu instalacja zapewnia bardzo dużą chłonność akustyczną. Ponadto, zaletą tych przewodów jest duża łatwość montażu i łatwość przebudowy instalacji niemal na każdym etapie montażu.

     
    Przewody w płaszczu z blachy stalowej, izolowane wełną mineralną o gęstości min. 50kg/m3, zabezpieczone wewnętrznym lub zewnętrznym płaszczem z blachy ocynkowanej - stosowane przede wszystkim w instalacjach na zewnątrz budynków.
     
 

Przewody preizolowane z wewnętrznym płaszczem z blachy ocynkowanej gwarantują łatwy i bardzo szybki montaż. Ramka na zewnętrznym przewodzie pozwala na sprawną modernizację systemu, na każdym etapie prowadzonych prac. System został wzbogacony również o osłony ramek, które zabezpieczają instalację przed dostawaniem się do jej wnętrza skroplin wody.

     
  Przewody preizolowane z zewnętrznym płaszczem z blachy ocynkowanej, co prawda wymagają trochę większych nakładów pracy, jednak pozwalają przy tym na zminimalizowanie mostków cieplnych (przewody łączone są ramkami na wewnętrznym przewodzie). Ponadto, rozwiązanie to poprawia szczelność całej instalacji.


Podsumowanie

Reasumując powyższe, fabrycznie przygotowane przewody wentylacyjne preizolowane, są coraz chętniej wybieranym rozwiązaniem w budownictwie. Biorąc pod uwagę fakt, iż zaspokojenie zapotrzebowania na fachowców staje się coraz większym wyzwaniem dla firm, rozwiązania pozwalające na ograniczenie prac prowadzonych na terenie budowy będą coraz bardziej pożądane. 

Dowiedz się więcej