Taka współpraca to skarb! Dzięki porozumieniu między firmą Danfoss a ciepłownią Sønderborg District Heating, duński supermarket SuperBrugsen w miejscowości Høruphav na wyspie Als stał się również lokalnym dostawcą ogrzewania. Ciepło dostarczane do mieszkańców budynków pochodzi z nadwyżki ciepła z systemu chłodniczego supermarketu, wytwarzanego przez lady chłodnicze i zamrażalnicze.

Duński supermarket SuperBrugsen ogrzewa sąsiadujące domy.

Około 20 duńskich supermarketów przesyła nadwyżki ciepła do lokalnych sieci ciepłowniczych – teraz także w Høruphav na wyspie Als. Dzięki tej inwestycji SuperBrugsen dba o środowisko, ponieważ odzyskiwanie ciepła redukuje wpływ emisji CO2


Systemy chłodnictwa nie tylko w Danii, ale i na całym świecie mają potencjał, by stać się integralną częścią rozproszonej sieci centralnego ogrzewania. Oznacza to, że supermarkety lub masarnie z dużymi układami chłodzenia, a w zasadzie wszystkie przedsiębiorstwa korzystające z dużych systemów tego rodzaju, mogą stać się również dostawcami energii, a nie tylko jej konsumentami. Zaledwie kilka lat temu nowością była możliwość wykorzystania ciepła z systemów chłodzenia do ogrzewania supermarketów. Obecnie technologię tę stosuje się w większości nowych supermarketów, a ponadto supermarkety te mogą dostarczać energię cieplną do domów prywatnych zlokalizowanych w okolicy. 


Znaczące oszczędności środowiskowe 

Do tej pory supermarket SuperBrugsen zaoszczędził już w zakresie zużycia gazu ponad 200 tys. koron duńskich (DKK) w skali roku i zmniejszył emisję CO2 o 34% dzięki wykorzystaniu nadwyżek ciepła z instalacji chłodniczej do podgrzewania wody, służącej m.in. do czyszczenia. Po przyłączeniu do sieci ciepłowniczej, zyskał kolejne źródło dochodu, sprzedając ogrzewanie konsumentom Sønderborg District Heating, a inwestycja zwraca się w zaledwie 12 miesięcy.


Dostawa energii cieplnej do 16 domów

Odbierając nadwyżkę ciepła z supermarketu SuperBrugsen, ciepłownia Sønderborg District Heating realizuje swoją wizję dystrybucji i dostawy ogrzewania przyjaznego dla środowiska.  Obliczenia pokazują, że nadwyżka ciepła z supermarketu zapewni dostawy energii cieplnej do 16 standardowych budynków mieszkalnych o powierzchni 130m² rocznie. 


Jak to działa?
Zasadniczo wszystkie supermarkety, które – podobnie jak SuperBrugsen w Høruphav –  położone są w pobliżu dostawcy sieci ciepłowniczej, mogą dostarczać ciepło z instalacji chłodniczej okolicznym mieszkańcom. Największe koszty poniesione w związku z budową sieci cieplnej dotyczyły położenia rur ciepłowniczych i zakupu pompy. Całą dalszą pracę wykonuje system chłodzenia. Funkcjonowanie rozwiązania zapewniają podzespoły Danfoss z zakresu chłodnictwa, ogrzewnictwa i napędów elektrycznych.  


„Jest to idealny przykład na to, jak można włączyć system ciepłowniczy w dwukierunkową strukturę energetyczną, dystrybuować i wykorzystywać energię, która w przeciwnym przypadku zostałaby utracona. Biorąc pod uwagę ogólnoświatową politykę związaną z wycofywaniem paliw kopalnych oraz wykorzystaniem w jak najszerszym zakresie źródeł energii odnawialnej, ciepło systemowe będzie odgrywać kluczową rolę w miejskich systemach energetycznych w przyszłości – mówi Dorota Jezierska, Dyrektor Sprzedaży Ogrzewnictwa w Regionie Europy Wschodniej, Danfoss Poland.