Warsaw Spire to największy kompleks biurowy powstający w Europie składający się z trzech budynków o łącznej powierzchni 100 000 metrów kwadratowych.

Dostawy dla Warsaw Spire
Firma FRAPOL dzięki wykorzystywaniu w swoich urządzeniach najnowszych rozwiązań technologicznych w dziedzinie klimatyzacji i tworząc przez to niezawodne i sprawne energetycznie centrale została dostawcą dla tego obiektu. Dostarczonych zostało 12 urządzeń w 2 etapach począwszy od wielkości MINI 02 o wydatku 1 700m3/h do wielkości AF65 o wydatku 65 600m3/h. Sumaryczny wydatek powietrza przekazanych central wynosi ponad 174 000 m3/h. Wyposażone zostały w większości w odzysk ciepła oparty o wymiennik rotacyjny, również w funkcje filtracji, grzania oraz chłodzenia powietrza aby zapewnić użytkownikom jak i osobom przebywającym największy komfort.

Frapol realizacjaFrapol realizacjaFrapol realizacjaFrapol realizacjaFrapol realizacja
Źródło: ''