Budowa nowych centrów danych firmy Danfoss to kolejny rozdział w procesie transformacji cyfrowej, jakiej wymaga solidna infrastruktura informatyczna wspierająca rozwój firmy. Do ich budowy Danfoss wykorzysta własne efektywne energetycznie technologie, które mają zademonstrować, w jaki sposób możemy zminimalizować wpływ wciąż zwiększającej się ilości przetwarzanych danych na klimat naszej planety. W chwili obecnej, prawie 10% energii zużywanej na świecie wykorzystywane jest w obszarze technologii informatycznych.

Danfoss będzie miał możliwość wykorzystania swoich własnych technologii w praktyce, tworząc tym samym nowe, efektywne energetycznie centra danych zlokalizowane w pobliżu siedziby firmy. Mają być w nich przechowywane duże ilości danych wymagających natychmiastowej dostępności, tworzonych za pomocą nowych inteligentnych platform IT w ramach cyfrowej transformacji firmy. Zabezpieczono najważniejszą kwestię, czyli nieprzerwany dostęp do danych i usług, który aktualnie plasuje się na poziomie 99, 9999999999996%.

- Budujemy nowy, efektywny energetycznie i ekonomicznie dom dla naszych danych i aplikacji równocześnie zmierzając w kierunku usług świadczonych w chmurze. Dużym wyzwaniem stojącym przed przemysłem jest właściwe wykorzystanie najważniejszych cech obu tych technologii: potencjału centrum danych wpierającego inteligentne i wysoce specjalistyczne zastosowania produkcyjne oraz nieustannie rosnącej liczby usług oferowanych w chmurze, a także możliwości rozwoju, jakie to rozwiązanie stwarza. Jesteśmy przekonani, że nasza hybrydowa koncepcja będąca połączeniem centrów danych oraz chmury, pozwoli nam na zwiększenie innowacyjności oraz efektywności naszych kompleksowych rozwiązań IT - powiedział Sune Tornbo Baastrup, Senior Vice President oraz Chief Information Officer w Danfoss.

Centra danych będą składały się z modułów pozwalających firmie Danfoss na ich rozbudowywanie, dostosowując je tym samym do ilości przechowywanych przez nie danych. Danfoss jest światowym liderem w obszarze opracowywania technologii efektywnych energetycznie, a centra danych należące do firmy będą przykładem tego, jak technologie mogą wspomagać zmniejszanie zużycia energii w tego typu budynkach.

Ilość energii zużywanej do chłodzenia serwerów można zmniejszyć o połowę

Możliwe jest znaczne zminimalizowanie ilości energii zużywanych do chłodzenia serwerów w centrach danych. Danfoss specjalizuje się w opracowywaniu technologii i rozwiązań pozwalających na zaoszczędzenie ponad 50% energii wykorzystywanej w ten sposób. Firma posiada także technologie pozwalające na wykorzystanie energii cieplnej wytwarzanej w centrach danych poprzez przesłanie jej do miejskich sieci ciepłowniczych, na czym skorzystać mogą zarówno ich klienci, jak również nasza planeta i klimat.

Danfoss oraz Hewlett Packard Enterprise współpracują ze sobą już od ponad 30 lat. Wspólne stworzenie centrów danych jest naturalnym kolejnym krokiem w tejże współpracy.

Firma Hewlett Packard Enterprise szacuje, że 10% energii zużywanej na świecie wykorzystywane jest przez systemy teleinformatyczne. Dlatego też nieustanny wzrost ilości przetwarzanych danych wymaga podjęcia kroków zmierzających do zmniejszenia negatywnego wpływu procesu cyfryzacji na klimat naszej planety.

Danfoss wspiera inicjatywę ONZ „Global Compact” poprzez prowadzenie działań mających na celu rozwój technologii, przyczyniających się do rozwiązywania problemów współczesnego świata. 

 

Dowiedz się więcej