Zasadniczym przeznaczeniem lokalnych sklepów spożywczych jest dostarczanie klientom świeżych i zdrowych produktów żywnościowych. Już wkrótce supermarkety rozszerzą swoją ofertę o możliwość zaopatrzenia się w zieloną energię. Dzięki temu możliwe będzie zwiększenie udziału energii odnawialnej trafiającej do sieci, jak również ładowanie elektrycznych samochodów klientów w czasie dokonywania przez nich zakupów. Firmy Danfoss A/S oraz SMA Solar Technology AG (SMA) zademonstrują te możliwości w pilotażowej instalacji supermarketu aktiv & irma w Oldenburgu.

Nadchodzi przyszłość supermarketów. Nowy sklep sieci aktiv & irma zlokalizowany będzie w niemieckim Oldenburgu i stanie się prekursorem inteligentnego zarządzania zasobami energetycznymi supermarketu, nie tylko dzięki efektywnemu wykorzystaniu zielonej energii, lecz również przez elastyczne gospodarowanie nią w bardziej perspektywicznym systemie energetycznym.

Energię wiatru i promieniowania słonecznego można pozyskiwać jedynie w określonych porach dnia i roku. Wobec tego szersze oparcie systemu energetycznego na energii odnawialnej, wymaga zastosowania dodatkowych rozwiązań dla zrównoważenia wahań podaży energii, np. przez jej akumulowanie. W ten sposób supermarkety mogą stać się świetnymi dostawcami energii, stając się tzw. prosumentami pozyskującymi we własnym zakresie energię słoneczną, inteligentnie zarządzającymi jej zasobami oraz zagospodarowującymi ogromne rezerwy tkwiące w instalacjach chłodniczych.

Układy chłodzące żywność również mogą ugasić gorączkę systemów energetycznych. Każda instalacja chłodnicza w supermarkecie posiada w pewnym sensie coś w rodzaju małej siłowni – sprężarki, które zostały dobrane z uwzględnieniem najgorętszych i najzimniejszych dni w danym okresie, co zapewnia konieczność ciągłego spełnienia standardów bezpiecznego przechowywania żywności w warunkach zapewniających jej świeżość i przydatność do spożycia. Nie wykorzystywany w pewnych okresach nadmiar wydajności chłodniczej można zagospodarować jako rezerwę energii cieplnej.

- Niewykorzystany nadmiar wydajności sprężarki można obrócić na korzyść właścicieli supermarketu, jak i publicznego systemu energetycznego. Firma Danfoss posiada rozwiązania pozwalające w tym zakresie zintegrować placówki handlowe z siecią elektryczną, tak aby supermarkety nie tylko dostarczały zielonej energii, lecz także zmniejszyły ślad węglowy sklepu i obniżyły koszty eksploatacyjne. Oznacza to obopólną korzyść dla środowiska i biznesu. – mówi Jürgen Fischer, prezes Danfoss Cooling.

- Nad współpracą z siecią energetyczną czuwać będzie układ zarządzania energią ennexOS marki SMA w połączeniu z rozwiązaniami firmy Danfoss przeznaczonymi dla supermarketów. Optymalizacja zużycia energii będzie uwzględniać takie czynniki jak wahania ceny energii, temperatura otoczenia i zapotrzebowanie ze strony sieci. – wyjaśnia Jochen Schneider, dyrektor generalny firmy Coneva GmbH, filii koncernu SMA oferującej usługi i rozwiązania w zakresie zarządzania energią, monitorowania jej przepływu i efektywnego zużywania.

- Rozwiązania firm SMA i Danfoss stanowią duży skok naprzód w dziedzinie detalicznego handlu żywnością i być może również w zakresie gospodarki energią. Z pewnością jest to jeden z przykładów ilustrujących potencjał supermarketów na tym polu. A gdzie naładować samochód elektryczny? W tym celu będzie można spożytkować nadwyżkę energii sklepu dzięki dwóm nowoczesnym stacjom ładowania, do których będzie można podłączyć samochody klientów na czas dokonywania przez nich zakupów. – mówi dyrektor Marco Frerichs.

Heiko Matthias, architekt, Dirk Leinweber, dyrektor sprzedaży Food Retail Danfoss Central Europe, Marco Frerichs – dyrektor i właściciel  aktiv & irma, Lars Bluhm, Danfoss, Günter Walter, kierownik aktiv & irma w pilotażowym supermarkecie aktiv & irma w Oldenburgu.

 

Dowiedz się więcej