Jak się okazuje po podsumowaniu rocznym, rok 2015 okazał się bardzo dobrym rokiem, ponieważ firma nie tylko zwiększyła przychody o 11%, ale także zysk netto poprawił się o 13%.

Danfoss przedstawia sprawozdanie finansowe za 2015 rok.

Rosnąca na całym świecie koncentracja na potencjale w zakresie efektywności energetycznej i zapotrzebowanie na rozwiązania przyjazne dla klimatu były silnymi czynnikami stymulującymi popyt na technologie i rozwiązania firmy Danfoss w 2015 roku. 


Rok 2015 był dobrym rokiem dla Danfoss. Naszym głównym celem było jeszcze silniejsze wzmocnienie globalnej pozycji, włączając w to akwizycje nowych, innowacyjnych technologii i inwestowanie w centra testujące i demonstrujące aplikacje. Dzięki zwiększeniu inwestycji w innowacyjność wprowadzono na rynek kilka nowych produktów wykorzystujących technologię cyfrową, co spotkało się z bardzo dobrym przyjęciem przez naszych klientów” - mówi Prezes i CEO Grupy Danfoss, Niels B. Christiansen


Pomimo trudnych warunków rynkowych dla niektórych segmentów firmy, Danfoss zdołał utrzymać dobre wyniki finansowe. Sprzedaż netto Grupy osiągnęła poziom 38,0 mld DKK (5,1 mld Euro), w porównaniu do 34,4 mld DKK (4,6 mld Euro) w roku 2014, co stanowi 11% wzrost. Wzrost wyrażony w walutach lokalnych wyniósł 5%. EBIT uległ poprawie, osiągając poziom 4,1 mld DKK (549 mln Euro), co stanowi 4% wzrost. Zysk netto wyniósł rekordowe 2,6 mld DKK (348 mln Euro) i jest to wynik lepszy o 13% od zeszłorocznego. Wolne przepływy pieniężne, bez uwzględnienia fuzji i przejęć, pozostały na równie wysokim poziomie co w 2014 roku. 


Poszczególne segmenty, w których Grupa prowadzi działalność, miały do czynienia z różnymi warunkami rynkowymi. Segmenty Chłodnictwa oraz Napędów Elektrycznych osiągnęły lepsze wyniki niż w zeszłym roku. Z drugiej strony, segment Danfoss Power Solutions zmagał się z recesją na globalnym rynku mobilnych rozwiązań hydraulicznych, a segment Ogrzewnictwa ma za sobą pełen wyzwań rok, głównie z powodu spowolnienia gospodarczego w Rosji. 

Jeśli chodzi o perspektywy lokalne, to zgodnie z oczekiwaniami, w Rosji nadal panowała słaba koniunktura, zaś rynek chiński nie rozwijał się już tak szybko, jak wcześniej. Tymczasem kraje takie jak Meksyk, Indie oraz Turcja odnotowały silne wzrosty. Pozytywne trendy zaobserwowano również na rynkach w Ameryce Północnej i Europie. 

 

W Europie Wschodniej najważniejszymi rynkami rozwojowymi są Polska, Ukraina i Czechy. Wynika to z rosnącego zainteresowania i potrzebą wdrażania rozwiązań efektywnych energetycznie, zwłaszcza w sektorze budowlanym. Na koniec 2015 r. region Europy Wschodniej odnotował 15,3% wzrost, w tym Polska 11,4%.

Podstawowe dane finansowe za rok 2015

  • Sprzedaż netto osiągnęła rekordowy poziom 38,0 mld DKK (5,1 mld Euro), w porównaniu do 34,4 mld (4,6 mld Euro) w roku 2014, co stanowi 11% wzrost. Wzrost wyrażony w walutach lokalnych wyniósł 5%. 
  • Zysk operacyjny (EBIT) uległ poprawie, osiągając poziom 4,1 mld DKK (549 mln Euro), w porównaniu do 3,9 mld DKK w roku 2014, co stanowi 4% wzrost. 
  • Zysk netto wyniósł 2,6 mld DKK (348 mln Euro), w porównaniu do 2,3 mld DKK (307 mln Euro) w roku 2014, co stanowi wzrost o 13%. 
  • Wolne przepływy gotówkowe przed uwzględnieniem fuzji i przejęć wyniosły 3,4 mld DKK (456 mln Euro), w porównaniu do 3,4 mld DKK (455 mln Euro) w roku 2014. 

 

Oczekiwania dotyczące roku 2016 Oczekujemy, że uda nam się utrzymać lub zwiększyć nasz udział w rynku, zachowując jednocześnie poziom zysku operacyjnego (EBIT) i marży osiągnięty w roku 2015.