Danfoss - Nowa wersja oprogramowania MCT 10.

 


W porównaniu do poprzedniej wersji 3.22, nowe wydanie zawiera wiele ulepszonych funkcji i korekty.
• Funkcja "import drive from Excel" w MCT10 została zaktualizowana. Import z programu Excel i zapis do napędu jest teraz wykonane w jednym kroku.
• MCT 10 ma teraz wsparcie dla „sensorless” dla FC-202 
• Ethernet TSC Plugin został poprawiony i przeprojektowany 
• Nowe wsparcie firmwarowe
• Korekty w „alarm plugin” 
• Korekty w sterowniku SLC 
• MCT 10 może teraz zidentyfikować stare modele FC 51 (soft. v2.00 i starsze) 

W pliku readme zainstalowanego razem z MCT 10, jest przegląd obecnej funkcjonalności MCT 10 oraz uwag instalacyjnych. 
Kliknij na link, aby przejść do strony pobierania.