Coolselector® 2 jest programem doborowo-obliczeniowym firmy Danfoss. Umożliwia dobór elementów do wszystkich typów instalacji chłodniczych. Jest to program, który zastąpił dotychczasowy DIRCalc™ wersja 1.26, który stracił ważność z dniem 1 stycznia 2015r.

Danfoss Coolselector®-inteligentne narzędzie do doboru produktów firmy Danfoss

Program przedstawia propozycje możliwych komponentów, dzięki którym użytkownik dokona najoptymalniejszego wyboru urządzenia na podstawie określonych parametrów. Aby dokonać pomiaru należy określić: wydajność chłodniczą, częstotliwość i napięcie pracy, średnice rurociągów, typ czynnika chłodniczego, temperaturę na ssaniu, temperaturę przegrzania, parowania, skraplania, warunki standardowe oraz inne zmienne krytyczne w typowych układach chłodniczycNowa wersja oprogramowania Coolselector® 1.0.1.3 zawiera dodatkowo sterowniki elektroniczne i zaktualizowaną bazę danych o agregatach skraplających. Poprawki zostały także wprowadzone w dziale termostatycznych zaworów rozprężnych i zaworów elektromagnetycznych.

Kliknij TUTAJ, aby pobrać program.