Kapituła Thomson Reuters po raz kolejny uhonorowała najbardziej innowacyjne organizacje na świecie. Firma Daikin znalazła się między innymi wśród tak cenionych firm jak: Cannon, Google, Komatsu czy Microsoft i Apple. Nagroda przyznawana jest w oparciu o obiektywne i naukowe analizy.

Daikin Industrial wśród 100 najbardziej innowacyjnych firm na świecie - Top 100 Global Innovators.

Wśród osiągnięć liczą się innowacyjne pomysły, czy też nowe, wiodące technologie.

Innowacyjność mierzona była wg ogólnych czterech parametrów:

1 Ilość patentów

Nagroda ta koncentruje się na firmach, które są odpowiedzialne za generowanie pokaźnej ilości innowacji. Pod uwagę brane były wszystkie organizacje, które posiadają minimum 100 patentów.

2. Procent przydzielanych patentów w stosunku do zgłoszonych

Nie wszystkie zgłoszone wnioski patentowe przechodzą przez proces badania i są przyznawane. Dlatego pod uwagę brany  jest stosunek wynalazków nieopatentowanych  do wynalazków chronionych przez udzielone patenty w przeciągu ostatnich pięciu lat.

3. Globalny zasięg

Ważnym czynnikiem jest ochrona innowacyjności, a jej miarą na największych rynkach światowych jest waga jaką firmy przywiązują do ochrony własności intelektualnej. Procent wynalazków objętych patentami przyznanymi dla wszystkich czterech obszarów patentowych: Chin, Europy, Japonii oraz Stanów Zjednoczonych, w ogólnej ilości posiadanych patentów, jest to miarą globalnego zasięgu portfolio produktów danej firmy.

4. Wykorzystanie patentów

Miarą tą określa się ogólną ilość firm, które w swojej działalności wykorzystały dany patent. W niniejszej kalkulacji nie bierze się pod uwagę firmy, która opatentowała wynalazek.

 

To właśnie innowacje są kluczem do ciągłego rozwoju i to dzięki nim osiągamy wzrost gospodarczy. Największe firmy innowacyjne  są nie tylko liderami inwestycji w badania i rozwój, ale również przodują w tworzeniu miejsc pracy. W związku z tym,  przewiduje się, że firmy te również w kolejnych latach będą liderami na światowym rynku.