HCFC wkrótce zniknie z użycia. Stwierdzono, że ta substancja jest szkodliwa dla środowiska naturalnego i niekorzystnie wpływa na warstwę ozonową.

Czynnik chłodniczy R22 - dni są policzone.

Zgodnie z Protokołem Montrealskim zadecydowano o całkowitym wycofaniu R22.Od 2015 zostaje wprowadzony zakaz używania czynnika R22 do serwisowania urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych zgodnie z 5 ust. 1 pkt. c ppkt. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2037/2000 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową.

Jednak czynnik chłodniczy R22 nie jest jedynym czynnikiem HCF, który zostanie wycofany z użytku. W związku z wykazaną szkodliwością dla środowiska Komisja Parlamentu Europejskiego zaproponowała także zakaz stosowania dla wszystkich gazów fluorowanych, w tym HFC w klimatyzatorach, pompach ciepła i urządzeniach chłodniczych od 2020 roku.