Głównym zadaniem nawiewników (nawietrzaków) ściennych jest dostarczenie przez ścianę zewnętrzną budynku bezpośrednio do pomieszczenia, dużej ilości świeżego powietrza oraz zapewnienie jego filtracji.

Rodzaje nawiewników ściennych

Nawietrzaki można podzielić pod względem sposobu regulacji strumienia powietrza nawiewnego na:

 • ręczne,
 • automatyczne,
 • hybrydowe (automatyczne, ale z dodatkową ręczną regulacją nawiewu).

W polskich warunkach klimatycznych modele nawietrzaków ściennych powinny być wyposażone w dodatkową, ręczną regulację nawiewu. Jest to istotne, gdyż automatyczna regulacja ciśnieniowa nie chroni przed nadmuchem nadmiarowego powietrza wskutek porywistych wiatrów, w szczególności w okresie zimowym. Do rozwiązania wspomnianego problemu najczęściej zalecane są ścienne nawietrzaki hybrydowe.

Ze względu na czynnik regulujący ilość powietrza nawiewanego, nawietrzaki automatyczne możemy podzielić na:

 • ciśnieniowe,
 • termostatyczne,
 • higrosterowane.

Istotną cechą nawiewnika ściennego jest dostarczenie większej ilości powietrza, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony przed hałasem zewnętrznym, w porównaniu do możliwości nawiewnika okiennego. Wspomniany, bardzo mocno osłabia izolacyjność akustyczną przegrody budowlanej (ściany zewnętrznej), w której jest zamontowany.

Biorąc pod uwagę kryterium poziomu tłumienia hałasu dochodzącego z zewnątrz do pomieszczenia, nawietrzaki dzieli się na:

 • akustyczne,
 • zwykłe.

Z kolei ze względu na sposób montażu czerpni powietrza nawietrzaki dzieli się je na:

 • proste,
 • glifowe (węgarkowe).

Nawiewniki ścienne proste wymagają niestety montażu kratki zewnętrznej bezpośrednio na ścianie elewacyjnej budynku, co może znacząco pogorszyć estetykę budynku. W przypadku nawietrzaków glifowych możliwy jest montaż kratki czerpni w pionowej, węgarkowej części elewacji przylegającej do ramy okna, zwanej glifem. Rozwiązanie to świetnie maskuje wlot powietrza, przy czym labiryntowy układ posażu powietrza, jeszcze bardziej chroni wnętrze budynku przed hałasem z otoczenia. Minusem wyboru tego rozwiązania jest fakt, że wraz z zastosowaniem nawiewu glifowego zwiększa się opór hydrauliczny systemu wentylacyjnego, co w praktyce sprawia, że nawiewnik może być wykorzystany jedynie dla budynków wyposażonych w mechaniczną wentylację wyciągową. 

Nawiewniki ścienne to idealny wybór zarówno dla domów jednorodzinnych, jak i w budownictwie wielorodzinnym. 

Zalety nawietrzaków ściennych

Główne zalety nawietrzaków ściennych:

 • wysoka ochrona akustyczna,
 • dyskretny design,
 • możliwość pomalowania panelu frontowego w kolorze ściany lub oklejenia tapetą,
 • ochrona przeciw wykraplaniu się pary wodnej na obudowie wewnątrz pomieszczenia,
 • wyposażenie w filtr powietrza,
 • odporność na srogie zimy,
 • łatwość czyszczenia i wymiany filtra,
 • hybrydowe (ciśnieniowe + ręczne zabezpieczenie przed nawiewem „zimna”),
 • informacje o rozkładzie strugi powietrza nawiewanego,
 • łatwy montaż.

Autor:
Janusz Kopecki
FLOP SYSTEM sp. z o.o.