110
115
107
74
109

Czy projektant może sporządzić świadectwo energetyczne dla budynku, w którym zaprojektował instalacje?

Tak, może. Obecnie w prawodawstwie polskim wciąż brak jest ograniczenia możliwości sporządzania świadectw energetycznych przez projektantów, którzy brali udział w projektowaniu danego budynku. Jednak w związku z wymaganiami Dyrektywy Europejskiej 2002/91/WE [4] ograniczenie takie może zostać wprowadzone w przyszłości.
Dyrektywa stwierdza bardzo wyraźnie, że certyfikacja budynków powinna być dokonywana przez niezależnych ekspertów. W Polsce, w pierwszej wersji wdrożenia dyrektywy (nowelizacja „Prawa budowlanego” z dnia 19 września 2007 [5]), zupełnie pominięto kwestię niezależności ekspertów, przez co m.in. dyrektywa nie została wdrożona w sposób pełny. W tej sytuacji w rządowym projekcie zmiany „Prawa budowlanego” zastrzeżono, że osoba sporządzająca świadectwo charakterystyki energetycznej danego budynku, nie może być [6]:

1) uczestnikiem procesu budowlanego (a więc m.in. projektantem), w wyniku którego wybudowano ten budynek, lokal mieszkalny lub tę część budynku stanowiącą samodzielną całość techniczno-użytkową, lub
2) wykonawcą robót budowlanych, wykonywanych w tym budynku, lokalu mieszkalnym lub w tej części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową, lub
3) właścicielem lub zarządcą tego budynku, lokalu mieszkalnego lub tej części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową, lub
4) osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do tego lokalu, lub
5) związaną umowami cywilnoprawnymi z osobami wymienionymi w pkt. 1-4, w sposób, który podważałby obiektywność i rzetelność sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej tego budynku, lokalu mieszkalnego lub tej części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową lub mającą powiązania kapitałowe z tymi osobami.

Jednak, w toku prac parlamentarnych, z ustawy zniknęły wszystkie powyższe ograniczenia, z wyjątkiem jedynie zakazu sporządzania świadectwa energetycznego dla własnego budynku [7].

W związku z tym, obecnie wciąż nie ma przeszkód prawnych, aby projektant, który brał udział w projektowaniu budynku, sporządził później dla niego świadectwo energetyczne. Sytuacja taka korzystna jest dla projektantów,
ponieważ możliwość wykonania świadectwa wiąże się z uzyskaniem pewnego wynagrodzenia. Zwłaszcza, że dla projektanta, który zna dany budynek i w toku prac projektowych obliczył jego obciążenie cieplne (moc szczytową do ogrzewania) oraz przygotował jego charakterystykę energetyczną, sporządzenie świadectwa
energetycznego w większości przypadków zajmie bardzo mało czasu.
Szczególnie komfortową sytuację pod tym względem mają projektanci, którzy do obliczenia obciążenia cieplnego budynku wykorzystają program komputerowy, jednocześnie umożliwiający przygotowanie charakterystyki energetycznej do projektu oraz sporządzenie świadectwa.

Obecnie takie możliwości ma program Audytor OZC w wersji Pro [3]. Jeżeli dysponujemy plikiem z danymi do obliczenia mocy instalacji c.o. (obciążenia cieplnego), to program może wykorzystać z niego informacje nt. geometrii budynku oraz właściwości cieplnych przegród budowlanych. Wówczas należy jedynie uzupełnić
dane, potrzebne do sporządzenia świadectwa energetycznego. W większości przypadków nie powinno to zająć więcej niż 15 minut. Należy w tym miejscu zauważyć, że opis budynku, wprowadzony w celu zaprojektowania instalacji c.o., z założenia jest opisem „pomieszczenie po pomieszczeniu”. W związku z tym, na tej podstawie program jest w stanie automatycznie sporządzić zarówno świadectwo dla całego budynku, jak i – co jest wymagane po nowelizacji „Prawa budowlanego” [7] – dla poszczególnych lokali.

Odpowiedzi udzielił: Michał Strzeszewski, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska, Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa


Literatura
1. Strzeszewski M.: Kto będzie miał prawo wykonywać świadectwa energetyczne? Polski Instalator 6/2008.
2. Strzeszewski M.: Kto ma prawo wykonywać świadectwa energetyczne? Polski Instalator 12/2009.
3. Wereszczyński P. et al.: Program Audytor OZC 4.7Pro. Podręcznik użytkownika. Sankom Sp. z o.o. (www.sankom.pl), Warszawa, 2009.
4. Dyrektywa 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 12/t. 2, str. 168-174.
5. Ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane.
6. Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI Kadencja Druk nr 1853. Prezes Rady Ministrów RM 10-222-08. Warszawa, 31 marca 2009 r.
7. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami.


Źródło: Polski Instalator

Komentarze

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.